Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud nii algajatele kui ka edasijõudnutele, kes soovivad oma teadmisi ja oskusi AI-st täiendada. Koolitus sobib erinevatele õppeainete õpetajatele ja vanuseastmetele.

Koolitajad

Urmas Heinaste
Urmas Heinaste

Eesmärk

Koolitusel saate teada, mis on tehisintellekt (AI) ja kuidas seda saab rakendada haridusvaldkonnas. Samuti saate arutleda, millised on AI eelised ja väljakutsed õpetamisel ja õppimisel ning millised oskused võiks olla kasulikud tuleviku hariduses.

Käsitletavad teemad

  Koolituse kava on järgmine:

 • Sissejuhatus: Tutvustame AI mõistet, näitame selle rakendusi erinevates valdkondades ja arutame eetilisi küsimusi, mida AI kaasa toob.
 • Praktiline osa: Jagame teid väikestesse gruppidesse (3-4 inimest) ja anname teile ülesande luua midagi AI abil, kasutades lihtsaid ja ligipääsetavaid veebivahendeid. Näiteks võite luua AI-ga genereeritud luuletuse, loo, pildi, muusika või mängu. Saate valida oma teema ja vahendi ning töötada koos veebis või klassiruumis.
 • Tööde hindamine: kuidas AI toetab objektiivset ja tõhusat hindamist, arutelu eetilistest aspektidest, mis kaasnevad õpilastööde hindamisel AI-ga.
 • Tööde/testide koostamine kasutades AI-d, kuidas õpetaja oma tööd saab optimeerida AI-d kasutadas.
 • Tööde tagasisidestamine. Kuidas tagasisidestada AI-ga tehtud töid ja kuidas kasutada AI-d tagasiside loomiseks.
 • Esitlus ja arutelu: Iga grupp esitleb oma loodud toodet, räägib, kuidas nad seda tegid ja milliseid probleeme nad lahendasid. Seejärel arutame kogu grupiga, kuidas AI võib muuta õpetamist ja õppimist ning milliseid oskusi on vaja arendada nii õpetajatel kui ka õpilastel. Arutelu juhib koolitaja, kes küsib teilt küsimusi ja annab teile nõuandeid.

Mida oskab koolituse läbinu?

 • on tutvunud kaasaegse tehisintellekti AI mõiste ja käsitlusega;
 • teab, kuidas saab AI-d kasutada haridusvaldkonnas;
 • teab, millised on AI eelised ja väljakutsed õpetamisel ja õppimisel;
 • mõistab, millised AI-ga seotud oskused on olulised tuleviku hariduses.

Tõend

Koolituse läbinule väljastatakse sellekohane tõend

Koolituse kestus

3 akadeemilist tundi

Hind sisaldab

Reaalajas interaktiivne koolitus interneti teel põimitud praktiliste ülesannetega

Vali sobiv koolituse aeg

Tagasiside