Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud kõik lasteaiaõpetajad, lasteaedade abitöötajad ning ka lapsevanemad, kes soovivad aidata kaasa oma lasteaiaealise lapse kõne arengule

Koolitajad

Kristiina Jasmiin Rebane
Kristiina Jasmiin Rebane

Hübriidkoolitus (klass + online)

Tallinn, Männiku tee 89
(Hotell Dzingel)

või Online

Eesmärk

Tutvustada peamisi kommunikatsioonipuudeid (logopeedilisi probleeme) lasteaiaealistel lastel, mida lapse kõne arengu puhul jälgida ja tähele panna, mida saab lapsevanem ja rühmaõpetaja ise teha, et toetada lapse kõne arengut

Käsitletavad teemad

 • ülevaade peamistest kommunikatsioonipuuetest lasteaiaealistel lastel
 • logopeediliste probleemide märkamine
 • harjutused oraalmotoorika treenimiseks ja kõnehingamise arendamiseks
 • harjutused häälikute õige häälduse kujundamiseks
 • kõnearenduse põhimõtted
 • õppevahendid ja õppemängud, mis toetavad lapse kõne arengut
 • Metoodika:

  Kõige olulisem on aktiivne osavõtt ja praktiline läbitegemine koolitusel ning edaspidi õpitu kasutamine kodus või rühmas. Koolitusel on loengu osa, arutelu, paaristöö, peamine on individuaalne praktiline harjutamine.

Mida oskab koolituse läbinu?

 • on tutvunud peamiste kommunikatsioonipuuetega lasteaiaealistel lastel
 • oskab märgata, kui lapsel on kõrvalekaldeid kõne arengus
 • teab logopeedilisi harjutusi, mis treenivad artikulatsiooniaparaati
 • eristab suu- ja ninahingamist ja mõistab selle vajalikkust
 • kasutab harjutusi ja võtteid, mis toetavad häälikute õiget kujunemist
 • lähtub lapse kõne arendamisel kindlatest põhimõtetest
 • omab ülevaadet mõningatest logopeedilistest õppevahenditest ja mängudest

Koolituse kestus

3 akadeemilist tundi

Hind sisaldab

Aktiivset koolitust koos kohvipausiga

Vali sobiv koolituse aeg

Tagasiside