Käsitletavad teemad

    Mis on hindamise eesmärk? Kuidas õpetajad hindavad/annavad tagasisidet?

    Kujundav hindamine vs numbriline hindamine?

    Õpetaja ja õpilase roll

    Kokkuvõte, küsimused, tagasiside.

    Koolitus koosneb teooriast, praktikast. Olla valmis rühmatööks ning aktiivõppeks. Koolituse ajakava kulg sõltub osalejate aktiivsusest, kui palju nad küsivad küsimusi, kui aktiivsed on jne.

Komplekteerime Teie jaoks sobiva sisuga programmi ja ajakava. Koolitus Teile sobivas asukohas või interaktiivse videokoolitusena.

Tagasiside