Sihtgrupp

Õpetaja abid lasteaias

Koolituse õppemeetodid on loeng ja praktikate jagamine. Samuti aktiivõppe meetodid vastavalt koolitaja valikule. Lisaks grupiarutelud ning praktilised harjutused.

Eesmärk

Õppe tulemusena on õpetaja abi arendanud enda kompetentse oma töö efektiivseks juhtimiseks läbi enda arendamise, et toetada lapse arengut ja olla õpetajale abiks.

Käsitletavad teemad

  • Õpetaja abi rollid/eesmärgid rühmas
  • Käitumine ja suhtlemine ning selle mõjust lastele ja kolleegidele
  • Kaasaegne õpikäsitlus ja õpetaja abi roll selles
  • Hea koostöö alus

Mida oskab koolituse läbinu?

  • On teadlikum õpetaja abi rollidest ja eesmärgistatud tegevustest lasterühmas
  • Reflekteerib oma tegevusi, arvestades lapse vanust ja individuaalsust
  • Analüüsib läbi praktiliste harjutuste oma suhtlemist ja käitumist
  • Oskab teadlikumalt teha koostööd õpetajatega

Viimatine koolituse tellinud lasteaia direktor: "Kiidusõnad koolitajale. Kõik sujus väga hästi ja jäädi rahule. Koolitajale mõjus kõigile motiveerivalt. Ise küll ei olnud kohal, aga ainult kiidusõnu tuli. Seda peaks rääkima kõikides lasteaedades."

Tagasiside