Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on anda juhised ära tundmaks autismispektri häiretele omaseid jooni lapse käitumises ning rakendada lapse arendamisel sobivaid võtteid ning alternatiivkommunikatsiooni vahendeid lapse vajadustest lähtuvalt.

Käsitletavad teemad

  • Ülevaade autismispektri häiretele iseloomulikest joontest lapse käitumises. Piirnemine teiste arenguhäiretega
  • Juhendamisvõtted ja alternatiivkommunikatsiooni vahendid autistliku lapse juhendamisel
  • Õppemeetodid: loeng, praktilised ülesanded rühmatööna, juhtumianalüüs

Mida oskab koolituse läbinu?

  • Omab ülevaadet autismi teadaolevatest põhjustest
  • Selgitab autistliku inimese juhendamise ja põhimõtteid (ajaline ja ruumiline struktureerimine jne)
  • Kirjeldab autistlikke käitumisjooni
  • Omab ülevaadet alternatiivsete suhtlusvahendite kasutamise võimalustest (esemed, piktogrammid)

Komplekteerime Teie jaoks sobiva sisuga programmi ja ajakava. Koolitus Teile sobivas asukohas või interaktiivse videokoolitusena.

Tagasiside

Veel koolitusi sarnasel teemal

Ei leidnud sobivat koolitust või vajad koolitust suuremale grupile?

Telli enda vajadustele vastav sisekoolitus Loe lähemalt siit
Telli koolitus