Eesmärk

Koolitusel õpime, mida ja kuidas saab ise ära teha selleks, et enda igapäevase töö tegemisel ise tõsta oma motivatsiooni, kogeda rohkem rahulolu ja samal ajal saavutada paremaid töötulemusi. Töö kohandamine (job crafting) on töö rikastamise ja kujundamise meetod. Seda juhib töötaja ise, et muuta oma tööülesannete ja suhete piire, ulatust ning mõju nii tegelikult kui ka tunnetuslikult. See on oma töö analüüs, pilt sellest, kuidas inimene ise oma tööd mõistab, aitab kohandada tööülesandeid isiksusega sobivamaks ning rohkem tunnetada oma töö tähtsust ja tähendust. Analüüsi tulemusena tajutakse vähem pinget ja stressi ning suurenevad pühendumus, motivatsioon ja tööga rahulolu. Job craftingu meetod põhineb teadusel, koolituse praktilises osas aga kasutame enda töö analüüsiks klotse või kleepsulehti. Koolitusest osavõtjad saavad juhendatud analüüsi tulemusena selgema pildi oma tööst ja iseendast, mida ja kuidas muuta, et tööst rohkem rõõmu tunda.

Käsitletavad teemad

 • Töö kohandamise 3-faktoriline mudel: tööülesanded, suhted ja tähendused
 • Igapäevaste tööülesannete kaardistamine, energia andjate ja energia võtjate leidmine
 • Karjäärihuvi ja isiksuseomaduste sobivus tööülesannetega - mis mulle loomuomaselt sobib ja mis mitte
 • Arengus püsimine. Kuidas oma töös tekitada kulgemise ehk flow tunnet?
 • Väärtused. Töö mõte. Töö tähtsuse ja tähenduse tunnetamine
 • Isiksuseanalüüsi põhjal enda isiksuse ja tööalaselt oluliste suhete analüüs. Suhete täiustamine ja konfliktide lahendamine läbi iseenda
 • Tööülesannete laat

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Tekib selge pilt oma töö hetkeolukorrast
 • Töötaja saab teha konkreetseid plaane, kuidas oma tööd paremini juhtida, oskuseid, isiksust ja motivatsiooni arendada, et paraneks töösooritus ja suureneks töörõõm
 • Meeskonnaliikmete analüüsidest kooruvad välja motiveerivad tööjaotused
 • Motiveerivad tööjaotused loovad meeskonnas sünergia

Koolituse kestus

5 ak t

Komplekteerime Teie jaoks sobiva sisuga programmi ja ajakava. Koolitus Teile sobivas asukohas või interaktiivse videokoolitusena.

Sisekoolitus

Koolituse kestus

5 ak t

Tagasiside