Eesmärk

Arendada ettevõtte meeskonnaliikmete oskusi. Oluline on, et töötajad oskaksid rakendada neid teadmisi enda igapäevases töös ja tegevustes ettevõtte eesmärkide saavutamiseks. - Efektiivsed ja eesmärgistatud esinemised koosolekutel ja esitlustel - Vahendite valdamine esinemiste ettevalmistamiseks, sõnumi struktuuri loomiseks ja sisu avamiseks. Erinevate esitlusmeetodite valdamine - Sõnumi mitmekordne võimendamine visuaalide ja lugude abil - Füüsiline valmisolek esinemiseks, avaliku esinemise ärevusega toimetulek - Kasulikud töövõtted sisekoolitajatele ja töögruppide juhtidele

Käsitletavad teemad

  • Kuulaja kõnetamine: Harjutus, etüüd, võtted, näited
  • „Ja sõna saab ... “ Etüüd, (video) tagasiside grupilt ja treenerilt
  • Erinevate esitlustehnikate kasutamine (Näite analüüs, ideede ja kogemuste vahetus)
  • Ühe tööalase päris esitluse harjutamine: Harjutus, (video)tagasiside. Virtuaalne esinemine zoomis/teamsis/vms
  • Struktuur ja improvisatsioon: Harjutus, (video)tagasiside. Ootamatu, ette valmistamata teema, raske, provotseeriv küsimus
  • Toimetulek vahelerääkijatega. Enesekehtestamine: Harjutame koolituse jooksul reageerimist tagasisidele. Igasugusele tagasisidele.
  • Plaan B: Mida teha siis, kui: Olukord muutus. Osalejad muutusid. Teema muutus. Tehnika tõrgub. Kaasas on valed slaidid või ei saa neid kasutada. Ootamatult siseneb hr… ja …. – ärevus kasvab. Esitluse aeg lühenes, pikenes, muutus

Mida oskab koolituse läbinu?

  • Osaleja õpib enda ja teiste esinemistest, videotagasisidest, kuulajate tagasisidest, teiste jälgimisest ning koolitaja poolt pakutavast teooriast ja näidetest
Sisekoolitus

Info osalejale

Osalejale jääb koolitusest skeem esitluste ettevalmistamiseks ja soovi korral ka materjal hääle- ning esinemisharjutusteks.

Tagasiside