Koolitajad

Ergo Pikas
Ergo Pikas

Sihtgrupp

Ehitusinsenerid, ehitusjuhid, projektijuhid ehituses jt teemast huvitatud isikud.

Eesmärk

Kursuse eesmärk on põhjalikult tutvuda LEAN e kaasaegse timmitud juhtimisega ehituses. Koolitus tutvustab timmitud ehk lean juhtimise põhimõisteid, kontseptsioone, meetodeid ja tehnikaid ehituse projektijuhtimiseks. Koolituse käigus tutvutakse timmitud mõtlemise alustega. Samuti õpitakse rakendama erinevaid meetodeid ja tehnikaid, näiteks viimase plaanija süsteemi, eelistepõhist otsustamist, takt ja aeg-koht plaanimist koostöös ehitusprojekti plaanimiseks projekteerimise ja ehitamise staadiumites. Koolituse osaks on palju praktilisi harjutusi.

Käsitletavad teemad

  Antud koolitus annab 25,8 TP-d. Kaks koolitust kokku annavad 39,4 TP-d (Eesti Ehitusinseneride Liidu täienduspunktid).

  1. päev 8,6 TP

  08:45 Kogunemine

  09:00 Projekteerimise praktikad ja probleemid

  10:30 Paus 15 minutit

  10:45 Sissejuhatus timmitud (lean) projekteerimisse

  12:15 Lõuna 60 minutit

  13:15 Probleemide juurpõhjuste analüüs ja võimalikud lahendused

  14:45 Paus 15 minutit

  15:00 Timmitud projekteerimise projektijuhtimise tehnikad

  16:30 Kokkuvõte: plussid ja deltad

  17:00 Lõpp

  2. päev 8,6 TP

  08:45 Kogunemine

  09:00 Ehitamise praktikad ja probleemid

  10:30 Paus 15 minutit

  10:45 Sissejuhatus timmitud ehitamisse

  12:15 Lõuna 60 minutit

  13:15 Probleemide juurpõhjuste analüüs ja võimalikud lahendused

  14:45 Paus 15 minutit

  15:00 Timmitud ehitamise tehnikad

  16:30 Kokkuvõte: plussid ja deltad

  17:00 Lõpp

  3. päev 8,6 TP

  08:45 Kogunemine

  09:00 Paneme kokku: integreeritud projekti teostus (IPD)

  10:30 Paus 15 minutit

  10:45 Viimase plaanija meetod

  12:15 Lõuna 60 minutit

  13:15 Viimase plaanija meetod

  14:45 Paus 15 minutit

  15:00 Muutuste juhtimine

  16:30 Kokkuvõte: plussid ja deltad

  17:00 Lõpp

Mida oskab koolituse läbinu?

 • tunneb timmitud juhtimise peamisi mõisteid;
 • tunneb ja oskab rakendada timmitud mõtlemise kontseptsioone;
 • teeb vahet klassikalisel ja timmitud juhtimisel;
 • tunneb ja oskab rakendada timmitud juhtimise meetodeid ja tehnikaid.

Tunnistus

Koolituse järgselt väljastame elektroonse tunnistuse.  Antud koolitus annab 25,8 TP-d (Eesti Ehitusinseneride Liidu täienduspunktid).

Koolituse kestus

24 ak t

Hind sisaldab

Koolitus, õppematerjalid ja kohvipaus.

Ei leidnud sobivat koolitust või vajad koolitust suuremale grupile?

Telli enda vajadustele vastav sisekoolitus Loe lähemalt siit
Telli koolitus

Tagasiside

Rohkem koolitusi

Ei leidnud sobivat koolitust või vajad koolitust suuremale grupile?

Telli enda vajadustele vastav sisekoolitus Loe lähemalt siit
Telli koolitus