Koolitajad

Ergo Pikas
Ergo Pikas
Silver Ader
Silver Ader

Sihtgrupp

Ehitusvaldkonna projekti-, objekti- ja tööjuhid, insenerid, ehitustegevuse ettevalmistusega tegelevad inimesed

Eesmärk

Koolituse eesmärk on ehitusjuhtidele tutvustada BIM ehitusprojektide töövooge ja anda oskused enamlevinud tarkvarades ehitusjuhtimise ülesannete täitmiseks. Koolitus on korralduslikult jagatud selliselt, et 1/3 on seminari vormis ja 2/3 on praktilised ülesanded (sh iseseisvad ülesanded).

Käsitletavad teemad

  1. päev Ergo Pikas, 08:45 kogunemine

  09:00 Sissejuhatus BIM-i ehituse kontekstis ja ehitusvaldkonna trendid, 10:30 paus 15 minutit

  10:45 Avatud failiformaadid IFC ja BCF tutvustus tarkvarade baasil, 12:15 lõuna 60 minutit

  13:15 Trimble Connect ja BIMcollab pilvepõhiseks mudeliteabe haldamiseks, 14:45 paus 15 minutit

  15:00 BIMcollab Zoom ja Solibri ehitatavuse analüüsiks ja kommunikatsiooniks

  16:30-17:00 kokkuvõte: plussid ja deltad

  2. päev Ergo Pikas, 08:45 kogunemine

  09:00 Sissejuhatus BIM ettevalmistamise ja ehitamise protsessides,10:30 paus 15 minutit

  10:45 Trimble Connect mudeliteabe organiseerimiseks, mahtude arvutamiseks ja tööde jälgimiseks, 12:15 lõuna 60 minutit

  13:15 BIMcollab Zoom ehitusmahtude arvutamiseks, 14:45 paus 15 minutit

  15:00 Ehitusjuhtimise tarkvarade ülevaade ja tutvustus: Bexel Manager, iTWO, Synchro, Vico Office, BIMvision

  16:30-17:00 Kokkuvõte: plussid ja deltad

  3. päev Silver Ader, 08:45 kogunemine

  09:00 Komplekstestimiste praktika ja teostusmudel, 10:30 paus 15 minutit

  10:45 SimpleBIM teostusmudelile andmete/dokumentide lisamiseks, 12:15 lõuna 60 minutit

  13:15 SimpleBIM teostusmudelile andmete/dokumentide lisamiseks, 14:45 paus 15 minutit

  15:00 Solibri teostusmudelite kontrolliks

  16:30-17:00 Kokkuvõte: plussid ja deltad

  TEEMAD

 • BIM ehitusprojekt - BIM terminoloogia, kontseptsioonid ja põhimõtted; BIM ehitusteabe haldamine; Plannerly; Trendid
 • BIM projekteerimises - Samaaegne kavandamine ja ehitamise protsess; ehitatavus, maksumuse hindamine; ehitatavuse analüüs, kommunikatsiooni haldus, dokumendihaldus, kvaliteedikontroll; BIMcollab, Navisworks, Trimble Connect; IPD, parameetriline disain
 • BIM ettevalmistamisel ja ehitamisel - Ehitusjuhtimise funktsioonid, juhtimisvaldkonnad, juhtimistehnikad; BIM ehitusmahtude hindamiseks, eelarvestamiseks, tööde plaanimiseks, tööde haldamiseks, tööde kvaliteedi kontrollimiseks ja tööde lõpetamiseks; Bexel Manager, iTWO, Synchro, Vico Office; Ehitusprotsesside progressi ja tolerantside haldamine
 • BIM komplekstestimisel ja üleandmisel - BIM korrashoius; Süsteemide testimine järgimine; täitedokumentatsiooni koostamine ja kontroll; simpleBIM, Solibri; simpleBIM, Solibri

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Teab ja mõistab BIM mudeli, modelleerimise ja haldamise kontseptsioone, põhimõtteid ja meetodeid ehitusjuhtimise kontekstis
 • Tunneb ja oskab rakendada endas töös BIM tehnoloogiaid ehituse praktiliste ülesannete täitmiseks
 • Teab ja mõistab BIM-põhiseid ehituse töövooge

Tunnistus

Kursuse läbinutele väljastatakse Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendõppepunktidega tunnistused. Tunnistus väljastatakse, kui kursuse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud.

Koolituse kestus

24 ak t

Hind sisaldab

Koolitus, õppematerjalid ja kohvipaus.

Ei leidnud sobivat koolitust või vajad koolitust suuremale grupile?

Telli enda vajadustele vastav sisekoolitus Loe lähemalt siit
Telli koolitus

Tagasiside