Koolitajad

Ergo Pikas
Ergo Pikas
Silver Ader
Silver Ader

Sihtgrupp

Ehitusvaldkonna projekti-, objekti- ja tööjuhid, insenerid, ehitustegevuse ettevalmistusega tegelevad inimesed

Eesmärk

Koolituse eesmärk on ehitusjuhtidele tutvustada BIM ehitusprojektide töövooge ja anda oskused enamlevinud tarkvarades ehitusjuhtimise ülesannete täitmiseks. Koolitus on korralduslikult jagatud selliselt, et 1/3 on seminari vormis ja 2/3 on praktilised ülesanded (sh iseseisvad ülesanded).

Käsitletavad teemad

  1. päev Ergo Pikas, 08:45 kogunemine

  09:00 Sissejuhatus BIM-i ehituse kontekstis ja ehitusvaldkonna trendid, 10:30 paus 15 minutit

  10:45 Avatud failiformaadid IFC ja BCF tutvustus tarkvarade baasil, 12:15 lõuna 60 minutit

  13:15 Trimble Connect ja BIMcollab pilvepõhiseks mudeliteabe haldamiseks, 14:45 paus 15 minutit

  15:00 BIMcollab Zoom ja Solibri ehitatavuse analüüsiks ja kommunikatsiooniks

  16:30-17:00 kokkuvõte: plussid ja deltad

  2. päev Ergo Pikas, 08:45 kogunemine

  09:00 Sissejuhatus BIM ettevalmistamise ja ehitamise protsessides,10:30 paus 15 minutit

  10:45 Trimble Connect mudeliteabe organiseerimiseks, mahtude arvutamiseks ja tööde jälgimiseks, 12:15 lõuna 60 minutit

  13:15 BIMcollab Zoom ehitusmahtude arvutamiseks, 14:45 paus 15 minutit

  15:00 Ehitusjuhtimise tarkvarade ülevaade ja tutvustus: Bexel Manager, iTWO, Synchro, Vico Office, BIMvision

  16:30-17:00 Kokkuvõte: plussid ja deltad

  3. päev Silver Ader, 08:45 kogunemine

  09:00 Komplekstestimiste praktika ja teostusmudel, 10:30 paus 15 minutit

  10:45 SimpleBIM teostusmudelile andmete/dokumentide lisamiseks, 12:15 lõuna 60 minutit

  13:15 SimpleBIM teostusmudelile andmete/dokumentide lisamiseks, 14:45 paus 15 minutit

  15:00 Solibri teostusmudelite kontrolliks

  16:30-17:00 Kokkuvõte: plussid ja deltad

  TEEMAD

 • BIM ehitusprojekt - BIM terminoloogia, kontseptsioonid ja põhimõtted; BIM ehitusteabe haldamine; Plannerly; Trendid
 • BIM projekteerimises - Samaaegne kavandamine ja ehitamise protsess; ehitatavus, maksumuse hindamine; ehitatavuse analüüs, kommunikatsiooni haldus, dokumendihaldus, kvaliteedikontroll; BIMcollab, Navisworks, Trimble Connect; IPD, parameetriline disain
 • BIM ettevalmistamisel ja ehitamisel - Ehitusjuhtimise funktsioonid, juhtimisvaldkonnad, juhtimistehnikad; BIM ehitusmahtude hindamiseks, eelarvestamiseks, tööde plaanimiseks, tööde haldamiseks, tööde kvaliteedi kontrollimiseks ja tööde lõpetamiseks; Bexel Manager, iTWO, Synchro, Vico Office; Ehitusprotsesside progressi ja tolerantside haldamine
 • BIM komplekstestimisel ja üleandmisel - BIM korrashoius; Süsteemide testimine järgimine; täitedokumentatsiooni koostamine ja kontroll; simpleBIM, Solibri; simpleBIM, Solibri

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Teab ja mõistab BIM mudeli, modelleerimise ja haldamise kontseptsioone, põhimõtteid ja meetodeid ehitusjuhtimise kontekstis
 • Tunneb ja oskab rakendada endas töös BIM tehnoloogiaid ehituse praktiliste ülesannete täitmiseks
 • Teab ja mõistab BIM-põhiseid ehituse töövooge

Tunnistus

Koolituse järgselt väljastatakse elektrooniline tunnistus. Seda juhul kui koolituse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Hindamismeetoditena kasutatakse praktilise töö ja hajutuste sooritamist. Muul juhul väljastatakse tõend. Lisaks annab antud koolitus kuni 25 TP-d (Eesti Ehitusinseneride Liidu täienduspunktid).

Koolituse kestus

24 ak t

Hind sisaldab

Interaktiivne koolitus põimitud praktiliste ülesannetega, õppematerjalid ja kohvipaus

Ei leidnud sobivat koolitust või vajad koolitust suuremale grupile?

Telli enda vajadustele vastav sisekoolitus Loe lähemalt siit
Telli koolitus

Tagasiside