Sihtgrupp

Kaupmehed jae- ja hulgikaubanduses, tootjad, vahendajad, maaletoojad

Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmised, millised on tarbijate õigused, kui ostetud kaup ei vasta nõuetele ja oskused tarbijakaebuste võimalikult edukaks lahendamiseks

Käsitletavad teemad

  Kohalduvad õigusaktid ja mõisted

 • lepingule vastav/mittevastav asi
 • nõuetele vastav märgistus ja juhised
 • pretensiooni esitamise õigus vs garantii
 • ebaausad ja eksitavad kauplemisvõtted
 • Tarbija õigused ja kohustused

 • tarbija hoolsuskohustus
 • mida saab tarbija nõuda kui toode on puudusega?
 • millises vormis peab pretensioon olema esitatud?
 • Kaupleja õigused ja kohustused pretensioonide lahendamisel?

 • pretensiooni vastuvõtmine
 • toote mittevastavuse tuvastamine, ekspertiis
 • võimalikud lahendused
 • tähtajad
 • Vaidluste lahendamine tarbijavaidluste komisjonis või kohtus

  Võimalused/nõuanded pretensioonide vältimiseks ja efektiivseks lahendamiseks

Koolituse kestus

3 ak t
Sisekoolitus

Koolituse kestus

3 ak t

Обратная связь

Еще тренинги на похожую тему

Не нашёл подходящее обучение или нужно обучение для большой группы?

Закажи обучение, которое тебе подходит, в удобное время и в удобном для тебя месте Читай подробнее здесь
Закажи обучение