Eesmärk

Pakutav koolitus aitab osalejatel: leida endas särtsu ja motivatsiooni müügi alal tõhusalt tegutsemiseks; veel paremini mõista, kuidas saavutada müügitöös oodatud tulemusi ja jõuda seatud eesmärkideni; olla valmis müügiprotsessi kontrollima ja oma igapäevaste põhitegevustega vajalikus mahus tegelema.

Käsitletavad teemad

  • Mis on müük ja mis on müümine: minu rollid müügiinimesena, mis meeldib, mis ei meeldi; mis määrab müügitöö edukuse; kuidas tekib usaldus. Mida ma saan oma müügitegevustes kontrollida ja mida mitte: kuidas hindan oma pingutust; kas mul on teadmisi piisavalt; kuidas suhtun klientidesse, tootesse, firmasse; kas olen motiveeritud; milline inimtüüp olen; vabandused või lahendused
  • Müügiprotsess. Kontakt. Miks kliendid ostavad. Hinda kliendi olukorda. Kliendi vajaduste mõistmine. Lase kliendil kogeda pakutava väärtust. Toote omadus ja kasulikkus. Ole kindel, et tehing toimub. Vastuväited on tagasiside. Hoolitse selle eest, et klient oleks rahul. Milline väärtus on kliendi rahulolul. pH tasakaal. Juhi, motiveeri ja arenda ennast. Millised on minu igapäevased põhitegevused ja kas need on ka õiges proportsioonis.
  • NB! Tegemist on näidiskavaga, koolituse sisu saab muuta vastavalt vajadusele.

Mida oskab koolituse läbinu?

  • Mõistab, mis müügitööd tehes müügiinimesest sõltub ja mis mitte
  • Teab, kuidas olla kliendiga kohtudes tulemuslik
  • Saab positiivse tõuke oma seniste tööharjumuste muutmiseks
  • Saab aru, milliste tegevuste tagajärg on suurepärane müügitulemus

Обратная связь

Еще тренинги на похожую тему

Не нашёл подходящее обучение или нужно обучение для большой группы?

Закажи обучение, которое тебе подходит, в удобное время и в удобном для тебя месте Читай подробнее здесь
Закажи обучение