Juunika Koolitus

Üle 20 aasta koolitamiskogemust

Täienduskoolitustel osalemine on saanud Eesti ühiskonna loomulikuks osaks: ligi 40% Eesti elanikest võttis 2017. a osa täiendkoolitustest.

Juunika Koolituse panus elukestvasse õppesse 2017. ja 2018. aastal oli kokku üle 17 000 inimese koolitamine.

  • 570
    koolitust
  • 74
    koolitajat
  • 15
    linna