Juunika Koolitus

Usume, et pidev eneseareng aitab iga päev nautida

tööd ja saavutada aina suuremaid eesmärke!

Täienduskoolitustel osalemine on saanud Eesti ühiskonna loomulikuks osaks: ligi 40% Eesti elanikest võttis 2017. a osa täiendkoolitustest.

Juunika Koolituse panus elukestvasse õppesse 2017. ja 2018. aastal oli kokku üle 17 000 inimese koolitamine.

  • 894
    koolitust
  • 93
    koolitajat
  • 16
    linna