Lektorid: Alar Sistok
Eesti keeles
Klassikoolitus
23.-24. sept. 2024

23.09.2024
24.09.2024

kell 10:00 - 17:00
Tallinn, Karamelli 2
(7. korrus)

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud ettevõtte juhid ja need ettevõtete töötajad, kes vastutavad ettevõtte strateegia ja suuna eest ning peavad olema teadlikud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemide olulisusest.

Koolitusel saab osaleda ka 1 päeva kaupa, ühe päeva hind 203€.

Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmisi ja oskusi, mida on vaja kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi loomisel ettevõttes, suurendada teadmisi seotud standardite nõuetest, läbi rühmatööde saada praktilist kogemust ja õppida teiste kogemusest.

Käsitletavad teemad

 • 1. Päev
 • Kvaliteedijuhtimisega seotud peamised mõisted ja põhimõtted (kvaliteet, nõue, kliendi rahulolu, organisatsiooni kontekst, huvipooled, riskide hindamine, 7 kvaliteediprintsiipi)

  ISO9001 nõuded – planeerimine, tugi, toimimine, seire, mõõtmineja hindamine, parendamine. Nõuete sisu ja praktilised näited rakendamise kohta.

 • 2. Päev
 • Keskkonnajuhtimisega seotud peamised mõisted ja põhimõtted (keskkonnaaspekt ja mõju, oluline keskkonnaaspekt, elutsükkel, ohje ja mõjutamine, keskkonnaalane tulemuslikkus)

  ISO14001 nõuded – planeerimine, tugi, toimimine, seire, mõõtmineja hindamine, parendamine. Nõuete sisu ja praktilised näited rakendamise kohta.

  Rühmatöö keskkonnaaspektide määramise kohta

  Rühmatöö ISO14001:2015 nõuete ja situatsioonide seostamise kohta

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Oskab seostada oma ettevõtte tegevusi ja kvaliteedi- ning keskkonnajuhtimisega seotud mõisteid
 • Mõistab ja oskab seostada ISO9001:2015 ja ISO14001:2015 nõudeid oma ettevõtte tegevustega
 • Läbi standardite nõuete mõistmise oskab parendada oma ettevõtte protsesse

Tõend

Koolituse läbimisel väljastatakse sellekohane tõend

Koolituse kestus

16 akadeemilist tundi

Обратная связь