Sihtgrupp

Inimesed, kes soovivad psühholoogilist tuge ja turgutust ning eelistavad seda saada looduse keskel värskes õhus.

Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on jagada teoreetilisi teadmisi ning praktilisi harjutusi metsakümblusest, et osalejad saaksid loodust edaspidi enda heaoluks paremini rakendada.

Käsitletavad teemad

 • Lühike teoreetiline sissejuhatus metsakümblusesse.
 • Lävepaku harjutus- sisenemine.
 • Meeled. Kompimine, kuulmine, nägemine, haistmine ja maitsmine.
 • Kogemuse reflekteerimine.
 • Grupitöö (teema vastavalt grupile).
 • Grupitööde tutvustamine teistele gruppidele ja arutelu.
 • Kokkuvõte/tagasiside. Mida võtan kaasa täna?
 • Lävepakk- väljumine.

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Omab teoreetilist ülevaadet metsakümbluse kasulikkusest inimese vaimsele ja füüsilisele tervisele.
 • Oskab erinevate meeleharjutuste abil tuua oma tähelepanu käesolevasse hetke.
 • Oskab metsas teadlikumalt viibida, selleks et tugevdada sidet loodusega ja seeläbi parandada enda enesetunnet, rahulolu ning vaimset tervist üleüldiselt.

Tõend

Koolituse läbinule väljastatakse sellekohane tõend.

Koolituse kestus

2-2,5 astronoomilist tundi
Sisekoolitus

Tõend

Koolituse läbinule väljastatakse sellekohane tõend.

Koolituse kestus

2-2,5 astronoomilist tundi

Info osalejale

Metsakümblus, mida tuntakse ka shinrin-yoku nime all, on Jaapanist pärit tervendav ja lõõgastav praktika, mille eesmärk on looduses viibimise kaudu parandada inimese vaimset ja füüsilist heaolu. See hõlmab metsas viibimist, looduse helide, lõhnade ja visuaalsete elementide tajumist ning üldist rahulikkust. Metsakümbluse praktikat on seostatud stressitaseme vähendamise, immuunsüsteemi tugevdamise ning üldise rahulolu ja keskendumisvõime paranemisega. See on rohkem kui lihtsalt looduses jalutamine – see on teadlik ja meeltega suhestumine metsa keskkonnaga, et saavutada positiivseid mõjusid tervisele.

Metoodika:
Harjutused meeltega (mindfulness), oma kogemuste ja tunnete reflekteerimine grupis (vabatahtlik), grupitöö, arutelu.

Обратная связь