Koolitaja: Mehis Jaagura
Eestikeelsed Eesti keeles
Hübriidkoolitus (klass või online)
24.09.2024
kell 10:00 - 17:00
Tallinn, Karamelli 2
(7. korrus)
Ka e-koolitusena
Vaata e-koolitust
Ka e-koolitusena
Vaata e-koolitust

Registreeri koolitusele

Palume sisestada vormil osaleja e-posti aadress, mida osaleja reaalselt kasutab.
Sinna saadame olulise koolituse info (aeg, asukoht, online link, praktika ja testi info, tõend jne).

Osalejate andmed

Lisa osaleja

Kontaktandmed

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Troppija koolitus
107
Käibemaks
23.54

Kokku
130.54
Koolitustingimustega saab tutvuda siin .

Sihtgrupp

Oskustöölised, kes vajavad tööülesannete sooritamiseks troppija väljaõpet.

Alus: Vabariigi valitsuse määrus nr 13 (11.01.2000) "Töövahendi kasutamise ja tööohutuse nõuded".

Eesmärk

Anda teadmisi troppija ohutuks ja produktiivseks tööks.

Käsitletavad teemad

  1. Kraanade tüübid ja kasutusnõuded

  2. Lastihaaramisseaded ja tropid

 • Lastide liigid ja troppimine. Lastide kantimine
 • Lastide ladustamine
 • 3. Tõstetööde teostamine

  4. Troppija töö instruktsioon

  5. Töö – ja tööohutuse õigusaktid

  6. Ohutusmeetmed troppimistöödel

  7. Märguanded, signaalide andmise kord

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Oskab teisaldada oma töökeskkonnas raskusi ohutult
 • Järgib alati ohutusnõudeid
 • Järgib troppide kasutamise juhendeid, isikukaitsevahendeid
 • Tunneb märgistusi ja oskab neid praktikas kasutada vastavalt eeskirjadele

Tunnistus

Peale koolitust toimub suuline eksam. Edukalt läbitud eksam annab aluse väljastada troppija tunnistuse ja pildiga plastikkaardi. Osalejatele väljastatakse Eestis kehtiv tunnistus.

Koolituse kestus

Loeng 8 ak t

Hind sisaldab

Reaalajas interaktiivne teooriakoolitus üle Interneti, elektroonilised õppematerjalid ja tunnistus.

Koolitusele registreerunule saadame paar päeva enne koolituse toimumisaega e-postiga juhised, kuidas e-koolitusest saab osa võtta. Koolitusel osalemiseks on vajalik arvuti või nutitelefon ja korralik Interneti-ühendus. Soovitav on kasutada ka mikrofoni, sel juhul on võimalik koolituse toimumise ajal koolitajalt suuliselt küsimusi küsida. Mikrofoni puudumisel saab küsida küsimusi kirjalikult.

Tagasiside