Eestikeelsed Eesti keeles
Online koolitus
14.03.2024
kell 10:00 - 13:15
Online koolitus

Registreeri koolitusele

Palume sisestada vormil osaleja e-posti aadress, mida osaleja reaalselt kasutab.
Sinna saadame olulise koolituse info (aeg, asukoht, online link, praktika ja testi info, tõend jne).

Osalejate andmed

Koolitusele registreerunule saadame paar päeva enne koolituse toimumisaega e-postiga juhised, kuidas e-koolitusest saab osa võtta. Koolitusel osalemiseks on vajalik arvuti või nutitelefon ja korralik Interneti-ühendus. Soovitav on kasutada ka mikrofoni, sel juhul on võimalik koolituse toimumise ajal koolitajalt küsida küsimusi suuliselt. Mikrofoni puudumisel saab küsida küsimusi kirjalikult.

Lisa osaleja

Kontaktandmed

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Kiirgusohutuse koolitus kiirgustöötajale
143
Käibemaks
31.46

Kokku
174.46
Koolitustingimustega saab tutvuda siin .

Sihtgrupp

Kiirgustöötajad, kes puutuvad igapäevases töös kokku ioniseeriva, tööstuskiirgusega ning vajavad esmast või täiendõppe kiirgusohutusalast koolitust vastavalt Keskkonnaministri määrusele 57 (24.11.2016) "Kiirgustöötaja ja kiirgusohutuse spetsialisti kiirgusohutusalase koolitamise nõuded". Näiteks kui on vaja, et keskonnakaitseamet või loomaarstide selts aktsepteeriks; kui tegeletaradioaktiivsete allikatega, põlevkivitööstus, kus tehnoloogilises protsessis kasutatakse kiirgust. Cs-137 kasutajad sobivad kindlasti. Elektrikiirguse teemasid aga antud koolitus ei kata. Koolitaja võtab alati arvesse registreerunud osalejate tegevusvaldkonda ning räägib koolitusel sellest lähtuvalt. Kiirgustöötajad peavad läbima kiirgusohutuse täiendkoolituse vähemalt iga 5 aasta järel.

Käsitletavad teemad

  1. Ioniseeriva kiirguse olemus, kiirguse liigid ja kiirgusrisk

  2. Kiirguse mõõtmine ja mõõtühikud

  3. Kiirgusohutuse alused

  4. Kiirguskaitsevahendid, ohutussüsteemid, ohumärgised ja ohumärguanded

  5. Tegutsemine avariiolukorras

  6. Koolitus lõppeb teadmiste omandamise kontrolltestiga

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Mõistab ioniseeriva kiirguse olemust ja selle vastasmõju ainega ja inimkehaga
 • Teab kiirgusmõõteühikuid ja loodusliku fooni komponente
 • Tunneb kiirgusseadusandlust ja doosi piirmääri
 • Tunneb kiirgusohutuse aluseid, doosi optimeerimise printsiipe, kiirguskaitsevahendeid

Tunnistus

Koolitus lõppeb (elektroonilise) teadmiste kontrolliga ja selle edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus. Soovi korral väljastatakse hambaarstidele ka Eesti Hambaarstide Liidu poolt tunnustatud tunnistuse 4 TP-ga.

Koolituse kestus

Loeng 4 ak t

Hind sisaldab

Koolitus, õppematerjalid, tunnistus.

Tagasiside