SISEKOOLITUS TELLIMISEL: Liikumine ja tervislik eluviis

01.06.2020-31.07.2020

Koolitusteemad:
  • Liikumine. Selle tähtsus ja mõju lapse arengule. Kuidas mõjutab noorena liikumine tervist vanemas eas?
  • Kuidas last motiveerida liikuma ja sportima. Eeskuju andmine ja spordiala valik.
  • Toitumine. Tasakaalustatud toitumise tähtsus ja selle mõju lapse arengule.
  • Esmaabi (põhilised lastega seotud teemad lühidalt). Mida teha? Kuidas abi anda? Kust abi saada kui mõte jookseb kokku? või teema "Vigastustest paranemine ja selle seosed kooliväliste treeningutega".
Kestus: 2 akad t

Täpne koolitusprogramm pannakse paika lähtuvalt asutuse vajadustest ja soovidest.
Kui olete huvitatud antud teemal või ka mõnel muul teemal sisekoolituse tellimisest, siis andke oma soovist teada koolitus@juunika.ee ja küsige pakkumust.