Kriisi- ja hädaolukordade lahendamine koolides ja lasteasutustes

01.01.2018
10:00-15:30
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Mari Kolga

Kriisinõustaja ja psühholoogina töötav Mari Kolga, kes hetkel õpib Sisekaitseakadeemia Sisejulgeoleku Instituudi magistriõppes kriisireguleerimist. Töötanud haridusasutuste tugisüsteemis 9 aastat, kriisinõustajana ja hädaolukordade lahendamise plaanide koostaja ning hädaolukordade lahendamise koolituste läbiviijana 6 aastat.
Koolituse osavõtutasu: 155€
Koolitus toimub koostöös Mittetulundusühing JK Koolituskeskus


Järjest sagedamini tuleb maailmast teateid koolitulistamistest, toidumürgitustest, tulekahjudest, avariidest ja muudest hädaolukordadest, mille ohvriks kipuvad sageli langema just meie kõige nooremad ühiskonnaliikmed. Selliseid asjad juhtuvad alati ootamatult, kuid nendeks on võimalik valmis olla. On tõeliselt tähtis, et meie koolide ja lasteasutuste töötajad oleksid valmis hädaolukordades õigesti tegutsema, päästes elusid ja minimeerides nii materiaalseid kui psühholoogilisi kahjusid.

Õige inimene seda kõike Sulle õpetama on Sisekaitseakadeemia Sisejulgeoleku Instituudi kriisireguleerimise magistrant Mari Kolga, kel aastatepikkused kogemused nii hädaolukordade lahendamise koolitajana kui vastavate lahendusplaanide koostajana haridusasutustes. Osale koolitusel ja Sa tead, et oled valmis ootamatutes ohuolukordades õigesti käituma.

Koolituse läbinu:
- Teab ja oskab koostada oma asutuse vajadustest ja võimalustest lähtuvat hädaolukorra lahendamise plaani;
- Teab oma ülesandeid ja tegevusi asutuse kriisimeeskonna liikmena erinevates hädaolukorra etappides;
- Tunneb ära ja oskab reageerida erinevatele hädaolukordadele;
- Oskab edastada infot ja koostada vastuseid ja teateid kolmandatele osapooltele hädaolukordade kohta;
- Oskab taastada hädaolukorrale eelnenud tavapärase seisundi ja korraldada psühholoogilise toe abivajajatele.
 
Koolituse täpse sisuga saate tutvuda siia vajutades

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus

Koolituse hind sisaldab:
auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. On võimalik tellida asutustesse kõiki töötajaid kaasav hädaolukorra lahendamise õppus (näiteks kohustusliku iga-aastase evakuatsiooniõppuse raames), lauaõppus kriisimeeskonnale ning hädaolukorra lahendamise plaani kaasajastamine  Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Korraldame koolitust eesti keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise.

Juunika Koolitus OÜ on
Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.