Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

LÜHI E-KOOLITUS TELLIMISEL (reaalajas): Distantsõppe kogemused haridusasutustes ja meeskonnatöö kaugtöölE-ÕPE

Lektor

Urmo Uiboleht

Urmo on haridusvaldkonnaga läbinisti põimunud. Täna töötab Hariduse Edendamise Sihtasutuses juhatuse esimehena, kelle pidada on Tartu Erakool, Lasteaed Terake ja huvikool Huvitera. Lisaks juhib Urmo Eesti Koolijuhtide Ühendust ja kuulub Tallinna Ülikooli nõukogusse. Kolme lapse isana, näeb kooli ja lasteaeda ka lapsevanemavaatest.

"Mina omalt poolt julgen väga soovitada. Mul on väga positiivsed kogemused nii lasteaia kui kooli poolelt ning palju võrdlusmaterjale ka erinevate lasteaedade ja koolidega. Täna on mul 3 last erinevates koolides distantsõppel, kõigil totaalselt erinev tase ja TERA on teistest kilomeetrite kaugusel oma organiseerimise ja lahendustega nii, et neil jagub mida jagada ja õpetada. 😊  

-Rahulolev lapsevanem aprill 2020

Sihtrühm: lasteaedade, koolide ja huvikoolide töötajaskond

Koolituse kestus: 2.5 akad tundi

Käsitletavad teemad:
  1. Kogemused distantsõppel: lasteaed ja/või põhikool (koolituse saab üles ehitada vastavalt sellele, kas vajate mõlemat aspekti või vaid ühte)
  2. Millised valikud teha kaugtöö ja distantsõppe olukorras
  3. Metoodikad distantsõppel
  4. Head praktikad distantsõppel
  5. Meeskonnajuhtimine ja koostöö korraldamine meeskonna kaugtöö olukorras
  6. Kuidas lahendada kriise meeskonnas?
Meetodid: loeng ja arutelu

Lisainfo ja tellimine:
tel 744 9600

Saadame paar päeva enne koolituse toimumisaega e-postiga juhised, kuidas e-koolitusest saab osa võtta. Koolitusel osalemiseks on vajalik arvuti või nutitelefon ja korralik Interneti-ühendus. Soovitav on kasutada ka mikrofoni, sel juhul on võimalik koolituse toimumise ajal koolitajalt küsida küsimusi suuliselt. Mikrofoni puudumisel saab küsida küsimusi kirjalikult. Samuti on soovitatav kasutada kaamerat, et koolitaja saaks teiega paremini suhestuda.