SISEKOOLITUS TELLIMISEL: Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps lasteaias

01.06.2020-31.07.2020

Käsitletavad teemad:
 • Aktiivsus- ja tähelepanu häire (ATH) - mis see on ja mis seda põhjustab?
 • ATH diagnostilised tunnused, esinemissagedus ja kulg, kaasuvad probleemid
 • Sekkumismeetodid: psühhoteraapia ja farmakoteraapia võimalused
 • Tähelepanuprobleemide korral võimalikud abistavad sekkumised rühmaruumis
 • Abistavad keskkonna ümberkorraldused lasteaias
 • Õpetuse kohandamine, eriõpetusviiside rakendamine
 • Tugevate tunnetega toimetuleku oskuste õpetamine
 • Praktiliste töövahendite tutvustus
Koolituse läbinu:
 • teab ATH tunnuseid ja ravivõimalusi;
 • oskab eristada ATH kohta käivad levinumaid müüte faktidest;
 • teab ATH last abistavaid keskkonna ümberkorraldamise võimalusi;
 • n saanud ülevaate kogemustest, praktilistest võtetest, kuidas abistada, toetada ATH last rühmas.
Õppemaht: auditoorne loeng 8 akadeemilist tundi

Õppemeetodid: loeng, arutelud väikeses grupis


Täpne koolitusprogramm pannakse paika lähtuvalt asutuse vajadustest ja soovidest.
Kui olete huvitatud antud teemal või ka mõnel muul teemal sisekoolituse tellimisest, siis andke oma soovist teada koolitus@juunika.ee ja küsige pakkumust.