Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps lasteaias

21.03.2018
10:00 - 17:00
Tartu, Riia 181a  (Tartu Teaduspark, II korruse koolitusklass)

Koolituse eesmärgiks on tõsta lastega töötavate spetsialistide teadlikkust aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemuse, äratundmise, sagedamini kaasnevate probleemide ning toetamise, abistamise võimaluste osas.

Käsitletavad teemad:
- Aktiivsus- ja tähelepanu häire (ATH) - mis see on ja mis seda põhjustab?
- ATH diagnostilised tunnused, esinemissagedus ja kulg, kaasuvad probleemid;
- Sekkumismeetodid: psühhoteraapia ja farmakoteraapia võimalused;
- Tähelepanuprobleemide korral võimalikud abistavad sekkumised rühmaruumis;
- Abistavad keskkonna ümberkorraldused lasteaias;
- Õpetuse kohandamine, eriõpetusviiside rakendamine;
- Tugevate tunnetega toimetuleku oskuste õpetamine;
- Praktiliste töövahendite tutvustus.

Koolituse tulemusena osaleja:
• teab ATH tunnuseid ja ravivõimalusi;
• oskab eristada ATH kohta käivad levinumaid müüte faktidest;
• teab ATH last abistavaid keskkonna ümberkorraldamise võimalusi;
• on saanud ülevaate kogemustest, praktilistest võtetest, kuidas abistada, toetada ATH last rühmas.

Õppemaht: auditoorne loeng 8 akadeemilist tundi

Õppemeetodid: loeng, arutelud väikeses grupis

PS! Kui koolitusel osalejatel on eelnevalt küsimusi (Teie töös lahendamist vajavad situatsioonid, ootused jms) lektorile, siis palume oma küsimused saata enne koolitust aadressile koolitus@juunika.ee (kindlasti palun juurde märkida, et millist koolitust, lektorit silmas peate)

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend, kohvipaus.

Juunika Koolitus OÜ on
Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.