Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps lasteaias

22.03.2018
10:00 - 17:00
Tallinn, Peterburi tee 48 (hotell Susi)

Lektor

Angela Jakobson

kliiniline psühholoog, kliiniline lapsepsühholoog. EuroPsy kvalifikatsioon tervise ja kliinilise psühholoogia valdkonnas. 1996. aastal asus Tartu Ülikoolis õppima eripedagoogika eriala. Läbides esimesel aastal mitmeid psühholoogia kursuseid, jõudis endas äratundmiseni, et soovib õppida edasi psühholoogiat. Teisele kursusele jõudes jätkas oma õpinguid psühholoogia osakonnas. Kliinilise psühholoogia loengud olid tema jaoks väga kütkestavad, huvi selle valdkonna vastu süvendasid praktikad Jämejala psühhiaatriakliinikus. Lõpetades aastal 2000 bakalaureuseõppe, astus magistriõppesse, mille lõpetas 2004. aastal kliinilise psühholoogia erialal. Alates 2006. aastast jätkas õpinguid doktoriõppes.Tunneb ennast väga õnnelikuna, sest valitud eriala on tema kirg. Töö lektori ja psühholoogina on viinud ta enda sõnul kokku väga huvitavate inimestega.
Koolituse osavõtutasu: 96€ 
PS! Ühest asutusest 3 ja enama osaleja korral on koolitustasu soodustus -5%.  
Koolitus toimub koostöös MTÜ-ga Juunika Konsultatsiooni- ja Õppekeskus.

Koolituse eesmärgiks
on tõsta lastega töötavate spetsialistide teadlikkust aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemuse, äratundmise, sagedamini kaasnevate probleemide ning toetamise, abistamise võimaluste osas.

Käsitletavad teemad:
- Aktiivsus- ja tähelepanu häire (ATH) - mis see on ja mis seda põhjustab?
- ATH diagnostilised tunnused, esinemissagedus ja kulg, kaasuvad probleemid;
- Sekkumismeetodid: psühhoteraapia ja farmakoteraapia võimalused;
- Tähelepanuprobleemide korral võimalikud abistavad sekkumised rühmaruumis;
- Abistavad keskkonna ümberkorraldused lasteaias;
- Õpetuse kohandamine, eriõpetusviiside rakendamine;
- Tugevate tunnetega toimetuleku oskuste õpetamine;
- Praktiliste töövahendite tutvustus.

Koolituse tulemusena osaleja:
• teab ATH tunnuseid ja ravivõimalusi;
• oskab eristada ATH kohta käivad levinumaid müüte faktidest;
• teab ATH last abistavaid keskkonna ümberkorraldamise võimalusi;
• on saanud ülevaate kogemustest, praktilistest võtetest, kuidas abistada, toetada ATH last rühmas.

Õppemaht: auditoorne loeng 8 akadeemilist tundi

Õppemeetodid: loeng, arutelud väikeses grupis

PS! Kui koolitusel osalejatel on eelnevalt küsimusi (Teie töös lahendamist vajavad situatsioonid, ootused jms) lektorile, siis palume oma küsimused saata enne koolitust aadressile koolitus@juunika.ee (kindlasti palun juurde märkida, et millist koolitust, lektorit silmas peate)

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend, kohvipaus.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.