Praktiline klienditeeninduse koolitus

01.01.2017
10:00 - 15:30
Pärnu, Roheline 1b (Nooruse Maja)

477 €+km
Lektor

Lea Tõruvere

On lõpetanud müügikorralduse eriala ning omandanud rakenduskõrghariduse kaubandusökonoomikas. Ta on töötanud aastast 2007 kaubandussektoris, liikudes järest edasi – saalitöötaja, letitöötaja, kassapidaja, kaubakategooria juht, vanem väljapanekute spetsialist ja koolitusjuht. Hetkel töötab Lea müügiesindajana, mille käigus peab suhtlema erinevate kaupluste personaliga, kus näeb kaubandussektori tööd terviklikult. Samuti on ta tegev eraettevõtluses
TÄHELEPANU! Koolitus lükkub edasi! Huvi korral jääme ootama Teie kirja, et saaksime Teile teatada uue toimumisaja.

Sihtrühm
: Osalema on oodatud kõik huvilised, teenindus- ja tootmisettevõtete klienditeenindajad, klienditeeninduse eest vastutavad töötajad, vahetuste vanemad, administraatorid, sekretärid jt 

Eesmärk: Anda sihtrühmale praktilised teadmised, kuidas olla hea klienditeenindaja. Õppida tundma klienti ja tema vajadusi. Eneseanalüüs ja käitumine konfliktsetes situatsioonides. Kuidas läheneda klientidele individuaalselt ning olla müügitöös edukas.

Koolitusel käsitletavad teemad:

I koolituspäev: Teenindusühiskond
 • • Teeninduse olemus ja mõiste
  • Teenindusala
  • Teeninduskultuur
  • Tooted ja teenused kättesaadavus
  • Müügi suurendamine läbi koostöövõrgustiku
II koolituspäev: Teenindaja ja klient 
  • Klienditeenindaja roll
  • Neli erinevat teenindajatüüpi
  • Teenindaja väljendusoskus
  • Kliendirühmad ehk segmendid
  • Kuidas saavutada kliendirahulolu?
  • Kuidas kliendist teha koostööpartnerit?
III koolituspäev: Teeninduse kvaliteet 
  • Kontakti loomine
  • Teenuste osutamine
  • Kontakti lõpetamine
  • Järeltegevused
  • Teenindaja kutse- eetika
  • Teenindaja tööpinge ja stressi vähendamine
  • Klientide turvalisus
Koolituse tulemusena osaleja  saab teadmised ja oskused heast klienditeenindusest kaubandus- ja teenindussektoris. 

Koolitusel kasutatakse erinevaid õpetamise meetodeid: loeng, praktilised ülesanded, grupitööd, arutelu, iseseisev töö.

Õppemaht:  auditoorne loeng koos praktiliste ülesannete, situatsioonide lahendamisega kokku 18 akadeemilist tundi. Iseseisev töö 12 akadeemilist tundi.

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend/tunnistus, kohvipaus.
Iseseisva töö (essee "Mina teenindajana") esitamise korral väljastatakse tunnistus.

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.