Sihtgrupp

Lasteaedade, koolide ja huvikoolide töötajaskond

"Mina omalt poolt julgen väga soovitada. Mul on väga positiivsed kogemused nii lasteaia kui kooli poolelt ning palju võrdlusmaterjale ka erinevate lasteaedade ja koolidega. Täna on mul 3 last erinevates koolides distantsõppel, kõigil totaalselt erinev tase ja TERA on teistest kilomeetrite kaugusel oma organiseerimise ja lahendustega nii, et neil jagub mida jagada ja õpetada." - Rahulolev lapsevanem aprill 2020

Käsitletavad teemad

  • Kogemused distantsõppel: lasteaed ja/või põhikool (koolituse saab üles ehitada vastavalt sellele, kas vajate mõlemat aspekti või vaid ühte)
  • Millised valikud teha kaugtöö ja distantsõppe olukorras
  • Metoodikad distantsõppel
  • Head praktikad distantsõppel
  • Meeskonnajuhtimine ja koostöö korraldamine meeskonna kaugtöö olukorras
  • Kuidas lahendada kriise meeskonnas?
  • Meetodid: loeng ja arutelu

Komplekteerime Teie jaoks sobiva sisuga programmi ja ajakava. Koolitus Teile sobivas asukohas või interaktiivse videokoolitusena.

Sisekoolitus
Koolitajad: Urmo Uiboleht
Koolituse kestus

2,5 ak t

Tagasiside