Estonian Viroksi
Lähikoulutus
06.06.2024
kell 10:00 - 16:30
Tallinn, Karamelli 2
(7. korrus)

Ilmoittaudu koulutukseen

Palume sisestada vormil osaleja e-posti aadress, mida osaleja reaalselt kasutab.
Sinna saadame olulise koolituse info (aeg, asukoht, online link, praktika ja testi info, tõend jne).

Participants details

Add participant

Contact info

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Esmaabi täiendõppe koolitus hambaraviasutuse töötajatele
147
Value-Added Tax
32.34

Total
179.34
Terms & conditions can be found here .

Kohderyhmä

Hambaraviasutuses esmaabi eest vastutavad töötajad ja teised hambaraviasutuse töötajad

Tarkoitus

Anda põhiteadmised ja praktilised oskused kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks

Käsitellyt aiheet

  Koolitus koosneb kolmest osast:

  1. osa:

 • esmaabiandja roll päästeahelas
 • ERC soovitused tervishoiuasutustele äkksüdameseiskuste ennetamiseks ning diagnoosimiseks
 • kriitilise situatsiooni analüüsimine, kannatanu seisundi hindamine
 • kiirabi alarmeerimine Häirekeskuse vahendusel
 • elustamine (täiskasvanud, lapsed, rasedad, AED, olemasolevad vahendid), ACLS algoritmid.
 • Õpetatakse viimaste ERC algoritmide põhiselt (muudetud märtsis 2021). Selles osas vaadakse läbi mitmed kiirabikutsed hambaravi asutustesse (mis juhtus, mida tehti hambaravi poolt, mida tegi brigaad, diagnoos ja arutelu)

  2. osa: Case-Study meetod. Jagatakse kätte erinevad situatsioonülesanded (mis on juhtunud kas hambaraviasutuses või perearstikeskustes), palutakse lahendada nii kuidas osalejate arvates on õige ning kasutades neid vahendeid, mis on osalejatel töösituatsioonides, sh kabinetis saadaval.

  Juhtumite teemad: äge koronaarsündroom, peaajuinsult ja TIA, diabeedi kooma, krampsündroom, anafülaksia ja anafülaktiline šokk. Arutelu käigus antakse soovitused, kuidas toimida kiirabieelsel etapil, milliseid vahendeid oleks mõistlik omada, mida jälgida jne

  3. osa: praktiliste situatsioonide lahendamine paarides. Rühm jagatakse paarideks, iga paari jaoks lavastatakse sündmus, palutakse see lahendada.

  Jälgitakse otsustevõimekust, otsustamise kiirust, tegutsemise operatiivsust, koostööd kahe päästja vahel, Häirekeskuse alarmeerimist, elustamise võtteid ja AED kasutust, kiirabile raporti üleandmist

Mitä opiskelija tietää koulutuksen jälkeen?

 • Teab erakorralistest seisunditest hambaravis
 • Hindab kannatanu seisundit ja valib esmaabi andmise taktika
 • Kasutab elupäästvaid esmaabi võtteid
 • Kasutab õigeid elustamisvõtteid
 • Arvestab esmaabi andmisel enda ja teiste turvalisusega

Todistus / sertifikaatti

Koolitus lõppeb testiga ning edukalt läbinutele väljastatakse Tööinspektsiooni, ARKi jm asutuste poolt aktsepteeritav tunnistus.

Koulutuksen kesto

Auditoorne loeng koos praktiliste ülesannete, rollimängude, simulatsioonide, probleemõppe meetodite, rühmatöödega kokku 8 ak t

Hinta sisältää

Koolitus, praktika koolitusklassis, õppematerjalid, elektrooniline tunnistus.

Testimonials