Sihtgrupp

Ettevõtete esmaabiandjad, sporditreenerid, lasteaia-, lastehoiu-, noorsootöötajad, laagrikasvatajad ja teised, kes vajavad iga 3 aasta järel esmaabi täiendõppe koolitust. Oodatud on ka kõik teised huvilised.

Koolitajad

Tatjana Jušinski
Tatjana Jušinski
Inge Rumberg
Inge Rumberg
Tööandja peab esmaabi andmiseks määrama töötajate hulgast vähemalt ühe esmaabiandja. Alus: Töötervishoiu ja tööohutuse seadus, § 132.

Tööandja suunab esmaabiandja täiendõppele iga kolme aasta järel. Esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr 50 (22.11.2018) “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“

EV Sotsiaalministeeriumi määrus nr 61 (24.09.2010) "Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale" sätestab, et lasteasutuse pedagoogidel ja õpetajaid abistavatel töötajatel peavad olema oskused anda lastele esmast abi.

Eesmärk

Täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Käsitletavad teemad

 • Õnnetusolukorra hindamine, õnnetusolukorras tegutsemine (sh paanikaga toimetulek) ja hädaabi kutsumine, kannatanu seisundi hindamine (sealhulgas kannatanu asendi muutmisega seotud ohud), esmaabi olemus ja üldpõhimõtted, välistingimustes abiandmise iseärasused, edasise tervisekahju ennetamine
 • Eluohtlikud seisundid, nende äratundmine ja hädavajalikud tegevused (sh infarkti, insuldi ja kopsuvigastuse korral)
 • Esmaabi teadvusetuse korral – vabade hingamisteede tagamine, hapnikupuudusest põhjustatud ajukahjustuse ennetamine, võõrkeha eemaldamine hingamisteedest, elustamine (sh elustamisaparaadi AED kasutamine)
 • Esmaabi vigastuste korral – keha pindmised ja sügavad vigastused, sisemised ja välised verejooksud, verejooksu peatamise võtted, haavade sidumise võtted ja reeglid, luumurdudega kaasnevad ohud, lahastamise reeglid ja lahastamisega seotud ohud, liigesetraumad (sh nihestused ja nikastused), erinevate kehaosade põrutused ja muljumised, silmakahjustused
 • Esmaabi uppumise, mürgistuse, söövituse, põletuse, külmakahjustuse ja elektrilöögi korral
 • Meditsiinilise šoki olemus ja šokiseisundis kannatanu abistamine
 • Esmaabi äkkhaigestumise (näiteks epilepsiahoog, diabeetiline kooma, anafülaktiline šokk, minestus, astmahoog, kõhuvalu) korral
 • Esmaabivahendite valik ja kasutamine töökohal

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Hindab kannatanu seisundit ja valib esmaabi andmise taktika
 • Kasutab õigeid elustamisvõtteid
 • Peatab verejooksu ja aitab šokis kannatanut
 • Teab luumurdudega kaasnevaid ohtusid, oskab fikseerida kannatanu liigest
 • Annab abi mürgistuste, söövituste, põletuste ja külmakahjustuste korral
 • Arvestab esmaabi andmisel enda ja teiste turvalisusega

Tunnistus

Koolitus lõppeb praktilise harjutuse ja teadmiste kirjaliku kontrolliga ning nende edukalt läbinutele väljastatakse Tööinspektsiooni, Maanteeameti, PPA jm asutuste poolt aktsepteeritav elektrooniline tunnistus.

Koolituse kestus

Online koolitus koos kirjaliku testi lahendamise ja praktiliste ülesannetega kokku 8 ak t

Hind sisaldab

Online koolitus, praktika, elektroonilised õppematerjalid, elektrooniline tunnistus

Koolitusele registreerunule saadame paar päeva enne koolituse toimumist e-postiga juhised, kuidas e-koolitusest ja praktikapäevast saab osa võtta. Koolitusel osalemiseks on vajalik arvuti või nutitelefon ja korralik Internetiühendus. Soovitatav on kasutada ka mikrofoni, sel juhul on võimalik koolituse toimumise ajal koolitajalt küsida küsimusi suuliselt. Mikrofoni puudusel saab küsida küsimusi kirjalikult. Praktikale tulles palume osalejatel selga panna mugav riietus praktiliste ülesannete sooritamiseks.

Vali sobiv koolituse aeg

16. aug. 2024
Tallinn
Tallinn
Hübriid
64€ +km
26. aug. 2024
Tallinn
Tallinn
Klassikoolitus
64€ +km
5. aug. 2024
Tallinn
Tallinn
Klassikoolitus
64€ +km
26. aug. 2024
Tartu
Tartu
Hübriid
64€ +km
7. aug. 2024
Tartu
Tartu
Hübriid
64€ +km
20. sept. 2024
Tallinn
Tallinn
Hübriid
64€ +km
30. sept. 2024
Tartu
Tartu
Hübriid
64€ +km
6. sept. 2024
Tartu
Tartu
Hübriid
64€ +km
27. sept. 2024
Narva
Narva
Klassikoolitus
64€ +km
26. sept. 2024
Tallinn
Tallinn
Klassikoolitus
64€ +km
10. sept. 2024
Pärnu
Pärnu
Klassikoolitus
64€ +km
5. sept. 2024
Tallinn
Tallinn
Klassikoolitus
64€ +km
27. sept. 2024
Võru
Võru
Klassikoolitus
64€ +km
28. okt. 2024
Tartu
Tartu
Hübriid
64€ +km
23. okt. 2024
Tallinn
Tallinn
Klassikoolitus
64€ +km
11. okt. 2024
Tartu
Tartu
Hübriid
64€ +km
15. okt. 2024
Tallinn
Tallinn
Klassikoolitus
64€ +km
9. okt. 2024
Rakvere
Rakvere
Klassikoolitus
64€ +km
25. okt. 2024
Jõhvi
Jõhvi
Klassikoolitus
64€ +km
29. okt. 2024
Haapsalu
Haapsalu
Klassikoolitus
64€ +km
30. okt. 2024
Kuressaare
Kuressaare
Klassikoolitus
64€ +km
31. okt. 2024
Rapla
Rapla
Klassikoolitus
64€ +km
28. okt. 2024
Tallinn
Tallinn
Hübriid
64€ +km
1. okt. 2024
Jõhvi
Jõhvi
Klassikoolitus
64€ +km
12. nov. 2024
Tartu
Tartu
Hübriid
64€ +km
14. nov. 2024
Viljandi
Viljandi
Klassikoolitus
64€ +km
28. nov. 2024
Paide
Paide
Klassikoolitus
64€ +km
21. nov. 2024
Tallinn
Tallinn
Klassikoolitus
113€ +km
22. nov. 2024
Tartu
Tartu
Hübriid
64€ +km
28. nov. 2024
Tallinn
Tallinn
Klassikoolitus
64€ +km
14. nov. 2024
Tallinn
Tallinn
Hübriid
64€ +km
19. nov. 2024
Narva
Narva
Klassikoolitus
64€ +km
7. nov. 2024
Tallinn
Tallinn
Klassikoolitus
64€ +km
13. dets. 2024
Tartu
Tartu
Hübriid
64€ +km
5. dets. 2024
Tallinn
Tallinn
Klassikoolitus
64€ +km
16. dets. 2024
Tallinn
Tallinn
Klassikoolitus
64€ +km
10. dets. 2024
Tallinn
Tallinn
Hübriid
64€ +km

Tagasiside