Sihtgrupp

Hambaraviasutuses esmaabi eest vastutavad töötajad ja teised hambaraviasutuse töötajad

Koolitajad

Jaana Palusaar
Jaana Palusaar

Eesmärk

Anda põhiteadmised ja praktilised oskused kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks

Käsitletavad teemad

  Koolitus koosneb kolmest osast:

  1. osa:

 • esmaabiandja roll päästeahelas
 • ERC soovitused tervishoiuasutustele äkksüdameseiskuste ennetamiseks ning diagnoosimiseks
 • kriitilise situatsiooni analüüsimine, kannatanu seisundi hindamine
 • kiirabi alarmeerimine Häirekeskuse vahendusel
 • elustamine (täiskasvanud, lapsed, rasedad, AED, olemasolevad vahendid), ACLS algoritmid.
 • Õpetatakse viimaste ERC algoritmide põhiselt (muudetud märtsis 2021). Selles osas vaadakse läbi mitmed kiirabikutsed hambaravi asutustesse (mis juhtus, mida tehti hambaravi poolt, mida tegi brigaad, diagnoos ja arutelu)

  2. osa: Case-Study meetod. Jagatakse kätte erinevad situatsioonülesanded (mis on juhtunud kas hambaraviasutuses või perearstikeskustes), palutakse lahendada nii kuidas osalejate arvates on õige ning kasutades neid vahendeid, mis on osalejatel töösituatsioonides, sh kabinetis saadaval.

  Juhtumite teemad: äge koronaarsündroom, peaajuinsult ja TIA, diabeedi kooma, krampsündroom, anafülaksia ja anafülaktiline šokk. Arutelu käigus antakse soovitused, kuidas toimida kiirabieelsel etapil, milliseid vahendeid oleks mõistlik omada, mida jälgida jne

  3. osa: praktiliste situatsioonide lahendamine paarides. Rühm jagatakse paarideks, iga paari jaoks lavastatakse sündmus, palutakse see lahendada.

  Jälgitakse otsustevõimekust, otsustamise kiirust, tegutsemise operatiivsust, koostööd kahe päästja vahel, Häirekeskuse alarmeerimist, elustamise võtteid ja AED kasutust, kiirabile raporti üleandmist

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Teab erakorralistest seisunditest hambaravis
 • Hindab kannatanu seisundit ja valib esmaabi andmise taktika
 • Kasutab elupäästvaid esmaabi võtteid
 • Kasutab õigeid elustamisvõtteid
 • Arvestab esmaabi andmisel enda ja teiste turvalisusega

Tunnistus

Koolitus lõppeb testiga ning edukalt läbinutele väljastatakse Tööinspektsiooni, ARKi jm asutuste poolt aktsepteeritav tunnistus.

Koolituse kestus

Auditoorne loeng koos praktiliste ülesannete, rollimängude, simulatsioonide, probleemõppe meetodite, rühmatöödega kokku 8 ak t

Hind sisaldab

Koolitus, praktika koolitusklassis, õppematerjalid, elektrooniline tunnistus.

Vali sobiv koolituse aeg

24. okt. 2024
Tallinn
Tallinn
Klassikoolitus
147€ +km
6. dets. 2024
Tallinn
Tallinn
Klassikoolitus
147€ +km

Tagasiside