Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Esmaabikoolitused – Sinu abi võib päästa elu


NB! Esmaabikoolitused nüüd ka e-õppes!
Esmaabi koolitused annavad põhiteadmised ja praktilised oskused kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ning eluohtliku haigusseisundi korral. Iga Eesti inimene võiks osata osutada esmaabi ja olla läbinud vastava esmaabi koolituse.
Esmaabikursuseid viime litsentseeritud koolitajatega Tallinnas ja Tartus läbi igakuiselt. Esmaabikoolitusi Pärnus, Haapsalus, Viljandis, Raplas, Kuressaares, Valgas, Võrus, Paides, Rakveres, Jõhvis ja Narvas korraldame tavaliselt vähemalt kaks korda aastas. Esmaabi sisekoolitusi korraldame just teile sobivas kohas üle Eesti.

Milliseid esmaabikoolitusi me pakume?


Juunika Koolitus pakub mitmeid erinevaid esmaabikoolitusi:
Esmaabi sisekoolitus ettevõttes kohapeal – vastavalt kliendi soovidele, erineva kestuse ja teemakäsitlusega, nt väikelaste esmaabi, esmaabi lühikoolitused jm – tellimiseks palun kirjutage koolitus@juunika.ee või täitke vorm meie kodulehel siin.

Meie esmaabikoolitused sobivad
ettevõtete esmaabiandjatele, juhiloa ja relvaloa taotlejatele, lapsehoidjatele, treeneritele jm elukutsetele, millel esmaabi koolitus on kohustuslik. Oodatud on ka kõik teised huvilised.

Enamikel koolitustel õpetatakse kasutama AED elustamisseadet, mis nüüdseks on pea igas spordiasutuses ja kaubanduskeskuses. AED kasutatakse südameseiskumise ehk äkksurma korral südamerütmi taastamiseks.

Meie esmaabikoolitusi viivad läbi litsentseeritud koolitajad eesti, vene ja inglise keeles. Koolitajad on oma ala praktikud, mistõttu igav juba ei hakka. Koolituse edukal läbimisel väljastatakse Tööinspektsiooni, ARKi jm asutuste poolt aktsepteeritav tunnistus. Kõik meie koolitajad on tervishoiutöötajate riiklikus registris.

Meie esmaabikoolituste kalendri leiate siit.


Kui soovite tellida esmaabi sisekoolitust ettevõttesse või ei leidnud sobivat esmaabikoolitust meie kalendrist, siis palun kirjutage koolitus@juunika.ee või täitke vorm meie kodulehel siin.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kellele on seadusest tulenevalt esmaabikursuse läbimine kohustuslik? 

✳Igas ettevõttes peavad olema määratud esmaabiandjad. Tööandja peab esmaabi andmiseks määrama töötajate hulgast vähemalt ühe esmaabiandja ja korraldama töötajale vähemalt 16-tunnise esmaabi väljaõppe koolituse hiljemalt ühe kuu jooksul alates tema määramisest.

✳Tööandja suunab esmaabiandja koolitusasutusse täiendõppele iga kolme aasta järel. Täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppe kursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

✳Esmaabikoolitus on kohustuslik ka veel näiteks juhilubade taotlemisel, relvaloa taotlemisel, sporditreeneritele, lapsehoidjatele, meremeestele. Lasteasutuse pedagoogidel ja õpetajaid abistavatel töötajatel peavad olema oskused anda lastele esmast abi. Esmaabi väljaõpe peab olema läbitud kõigil lastega töötavatel inimestel.

  • Kutselised lapsehoidjad peavad olema läbinud 16-tunnise esmaabikoolituse ja peavad iga 3 aasta järel läbima täiendkoolituse.
  • Lasteaiakasvatajad ja -õpetajad peavad samuti oskama esmaabi anda, pärast 16-tunnist väljaõpet vajavad ka nemad 3 aasta tagant esmaabi täiendõppes osalemisest.
  • Alates 01.01.2019 tuleb ka kutselistel treeneritel kutse saamiseks või taastõendamiseks esitada tõend 16-tunnise esmaabi baaskoolituse või 6-tunnise täiendkoolituse kohta.
  • Mootorsõidukilubade taotlemisel on vajalik 16-tunnine esmaabi baasõpe.
  • Relvaloa taotleja peab esitama dokumendi, mis tõendab vähemalt 16-tunnise esmaabikoolituse läbimist, mille on läbi viinud tervishoiutöötaja, kes on läbinud esmaabiõpetajate koolituskursuse ja omab sellekohast tunnistust.

✳ Lisaks seadusest tulenevale nõudele, on esmaabi andmine ka igapäevaelus väga oluline oskus ja võib päästa kellegi elu. Tavaliselt vajab kiiret esmaabi osutamise oskust just õnnetusse sattunud pereliige, sõber või kolleeg. Tihti aga kardetakse osutada esmaabi, sest puuduvad sellealased teadmised ja praktiline oskus. Samas võib kiire ja oskuslik tegutsemine vältida lähedase inimese seisukorra halvenemise ning vahel ka hukkumise.

Mitu esmaabiandjat peab töökohal olema?

✳Tööandja määrab esmaabi andmiseks töötajate hulgast vähemalt ühe esmaabiandja. Oluline on aga ka järgida põhimõtet: igal ajahetkel, igas tööga seotud olukorras peab olema tagatud, et õnnetuse korral oleks kiiresti kättesaadav esmaabi anda oskav inimene. Arvesse tuleb ettevõtte suurust ja jagunemist struktuuriüksusteks. Ettevõtte mitme territoriaalselt eraldatud struktuuriüksuse või vahetustega töö korral peab igas struktuuriüksuses või vahetuses olema kohal vähemalt üks esmaabi väljaõppe läbinud töötaja. Esmaabiandjate arvu määramisel võiks arvestada olukorraga, et õnnetus võib juhtuda ka selle inimesega, kes ainsana oskab esmaabi anda. Lisaks tasub meeles pidada, et töötaja, kes on ainus esmaabiandja, võib olla hoopis puhkusel, haiguslehel või mingil muul põhjusel töökohast eemal. Abi peab olema kättesaadav igas tööga seotud olukorras. 

Oled oodatud meie koolitustele!

Tagasiside meie headele esmaabikoolitajatele:

„Tahtsin tänada kõigi koolitatavate poolt esmaabi koolitajat. Kõik koolitusel viibinud jäid väga rahule koolituse sisu ja koolitajaga. Kiideti koolitaja ladusat juttu ja praktilisi näiteid reaalsest elust. Kindlasti soovime ka edaspidi teha koostööd Juunika Koolitusega.
Lisaks koolitajale soovin tänada Juunika Koolitus OÜ ärikliendihaldurit, täna kellele on koolituste korraldamine olnud väga ladus ja meeldiv.“

„Tellisime esmaabi väljaõppe koolituse, mis toimus 23.-24.04.2019. Koolitaja oli väga hästi koolituseks ettevalmistunud, koolituspäevad olid sisukad, täis praktilisi näiteid ja infot. Kõik koolitusel osalenud inimesed jäid koolitusega väga rahule. Aitäh!

„Meie esmaabi koolitus oli väga hästi üles ehitatud. Lektor oli super tore, selgitused põhjalikud, näited elust ülihead, ajakavast pidas kenasti kinni. Tõesti, suur-suur aitäh! Kõik töötajad olid meil positiivselt häälestatud ja rahul!“

 „Koolitaja oli väga hea, tasakaalus teooria ja praktiline kogemus.“

„Kuulata oli huvitav, koolitaja oli praktik ja käsitles teemasid hästi. Koolitaja teemat tundis ja seletas lihtsalt eluliste näidetega.“

 „Koolitajaga jäid kõik osalejad väga rahule. Väga huvitav koolituse sisu oli, kahjuks jäi aega väheks, arutamist oleks jätkunud mitmeks päevaks. Varasemalt ei ole ehk niipalju selgitatud kiirabi tööde telgitaguseid, seda oli huvitav kuulata ja taoline info on kindlasti abiks, kui peaks tekkima vajadus esmaabi anda ja kiirabiga suhelda.  Saime koolituselt läbi praktiliste situatsioonikirjelduste teadmisi, kuidas paremini, ettenägelikumalt, rahulikumalt kriitilistes olukordades käituda.“ 

„Osalesime oma firmaga Esmaabi koolitusel 16.11.2019. Koolitus oli väga huvitav, saime nii uusi teadmisi kui vanadele kinnitust, sai ise käed külge panna ja koolituse lõpus saadud teadmisi testida. Kiidusõnad lektorile, väga tore, vajadusel konkreetne, mahlaste lugudega elust.“