Eesmärk

Arendada ettevõtte meeskonnaliikmete oskusi. Oluline on, et töötajad oskaksid rakendada neid teadmisi enda igapäevases töös ja tegevustes ettevõtte eesmärkide saavutamiseks. Kaasavate koolituste töötoa eesmärk on luua koolitajatele võimalus arendada kaasamise, koolituste osalejate teekonna planeerimise ja põnevate sündmuste ellu viimise oskuseid. Laiem eesmärk on arendada sisekoolitajate oskustebaasi, et toetada nende koolitatavate õpiteekonda, arendamaks oskuseid ja teadmisi ettevõtte jaoks vajalikest toodetest ja teenustest. See omakorda tõstab töötajate võimekust esindada ettevõtte väärtuseid ja maailmavaadet, käitudes ühtlasi tõhusate brändisaadikutena.

Käsitletavad teemad

  • Kaasavate koolituste eripärad: aja, koha, osalejate arvu jm raamid; osalemine vs kaasatus; tehnilised võimalused ja takistused
  • Kaasava keskkonna loomise tehnikad: koolitusele eelnevad tegevused ja sammud; koolituse käigus kasututavad lahendused; koolituse järeltegevused
  • Valikute tegemine: kuidas valida sobiv formaat; kuidas valida sobiv meetod; osalejakeskne disain
  • Osaleja teekond: osaleja identiteet; osaleja valukohad; osaleja valukohtade lahendamine; soovitud tulemusteks disainimine

Mida oskab koolituse läbinu?

  • Mõistab kaasava koolituse eripärasid
  • Tunneb tehnikaid ja lahendusi, millega luua koolitusel osalejaid kaasav keskkond
  • Oskab valida sobivad meetodid osalejate kaasamiseks vastavalt oma sündmuse, teema ja osalejate profiilile
  • Oskab luua osaleja teekonnast lähtuva plaani oma koolituse ellu viimiseks

Tagasiside