Eesti keeles
Hübriidkoolitus (klass või online)
07.10.2024
kell 09:00 - 16:00
Tartu, Riia 35

Sihtgrupp

Koolitus on vajalik kraanakäitajale, kes töötab sildkraanal või kellel on vajadus kasutada kraanat oma põhitöö kõrvalt.

Eesmärk

Koolituse läbinud isikul on teadmised õigustest, kohustustest ja vastutusest, mis kaasnevad kraanakäitaja ametiga.

Käsitletavad teemad

 • Kraanade ehitus ja nende tüübid
 • Alusteede ehitus,tüübid ja nõuded
 • Kraanaga tööde teostamise kord
 • Isikukaitsevahendid ja nende kasutamine
 • Tõstetrossid, -ketid, -lindid, -vööd
 • Tropietiketid
 • Troppide praakimise kord
 • Enamlevinud vigastused troppidel
 • Tropikonksud, kraana tõstekonksud, tõsterõngad
 • Kousid, seeklid, trossilukud, tõstesilmad
 • Kaubaaluste tõstekahvlid
 • Mitmeharulised kett-tropid, kett-troppide tähistusetiketid
 • Haaratsid, tõsteklambrid
 • Traaversid, tõsteraamid, tõstekastid
 • Troppide sidumine ja haakimine
 • Esmaabi osutamine
 • Tropiharude kaldenurga mõju tropi kandevõimele
 • Koorma raskuskeskme määramine
 • Tööterritooriumi ja töövahendite tööeelne kontroll
 • Troppimistööde käigus enamlevinud tööõnnetused ja nende ärahoidmine
 • Tegutsemine tööõnnetuse korral
 • Tegutsemine tulekahju korral
 • Kasutusjuhendid
 • Instrueerimine
 • Vastutus

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Oskab teisaldada oma töökeskkonnas raskusi ohutult
 • Järgib alati ohutusnõudeid, troppide kasutamise juhendeid, isikukaitsevahendeid
 • Tunneb märgistusi ja oskab neid praktikas kasutada vastavalt eeskirjadele
 • Teadmised õigustest, kohustustest ja vastutusest, mis kaasnevad kraanakäitaja ametiga

Tunnistus

Peale koolitust toimub suuline eksam. Edukalt läbitud eksam annab aluse väljastada kraanakäitleja ja troppija tunnistuse ja pildiga plastikkaardi. Osalejatele väljastatakse Eestis kehtiv tunnistus.

Koolituse kestus

Loeng 8 ak t

Hind sisaldab

Reaalajas interaktiivne teooriakoolitus üle Interneti, elektroonilised õppematerjalid, tunnistus ja plastikkaart.

Tagasiside