Eesmärk

Arendada ettevõtte meeskonnaliikmete oskusi. Oluline on, et töötajad oskaksid rakendada need kasulikud teadmised ellu enda igapäevases töös ja tegevuses ettevõtte soovitud eesmärkide saavutamiseks ning muidugi võimalusel eraelus. Õppida ja praktiseerida kasulikke võtteid meeskondade loomisel, juhtimisel ja toetamisel. Olla teadlik grupiprotsessidest ja osata meeskonda edasi aidata. Oskus erinevaid käitumistüüpe kaasata. Erinevate kultuuritaustadega inimeste meeskonda integreerimise võimalused. Läbipõlemise vältimine.

Käsitletavad teemad

  • Paarisesitluse töövorm: võtted ja tehnikad alguses kõigile võrdse stardipositsiooni andmiseks, keskendumine tugevustele, soov olla aktsepteeritud on inimese üks baasilisi vajadusi – kuidas esitleda uusi meeskonnaliikmeid, kes tulevikus lisanduvad
  • Väärtuste olulisus ja lahtimõtestamine, meie organisatsiooni väärtused ja komberuum, millega iga töötaja peab arvestama; töövormid väärtustest kõnelemiseks, väärtustele viitamine probleemilahenduses, väärtuste konflikti sõnastamine ja käsitlemine
  • Iseõppiva ja ise vastutava meeskonna loomine; grupiprotsessid
  • Üksteise kuulamise tööriistad; Meie-uuring (grupitöö)
  • Jagatud vastutus ja usaldus
  • Erineva käitumistüübiga inimeste kaasamine
  • Erineva kultuuritaustaga töötajate kaasamine
  • Läbipõlemise vältimine

Tagasiside

Veel koolitusi sarnasel teemal

Ei leidnud sobivat koolitust või vajad koolitust suuremale grupile?

Telli enda vajadustele vastav sisekoolitus Loe lähemalt siit
Telli koolitus