Eesmärk

Arendada ettevõtte meeskonnaliikmete oskusi. Oluline on, et töötajad oskaksid rakendada neid teadmisi enda igapäevases töös ja tegevustes ettevõtte eesmärkide saavutamiseks. - Tulemuslik koostöö ja head suhted meeskonnas. - Töövormid arvamuste vahetamiseks, lahenduste otsimiseks ja kokkulepete tegemiseks. - Tõhus infovahetus meeskonnaliikmete vahel. - Meie-tunne ja sünergia meeskonnas.

Käsitletavad teemad

  • Paarisesitluse töövorm. 5-minutilise vestluse tulemusena esitletakse oma kolleegi. Kes ta on? Mis on tema tugevused?
  • Koostöö kui kokkulepetel põhinev tegevus (harjutus, analüüs, tööreeglite kokkuleppimine)
  • Koostöö. Iseõppiv meeskond (simulatsioon, analüüs)
  • Meeskonna potentsiaali rakendamine koostöös (paarisintervjuud, grupitöö)
  • Info liikumine. Meeskonna mobiliseerimine (simulatsioon)
  • Visualiseerimine Vaatame lihtsaid visuaale, mille abil hoida meeskonda samal infoväljal (jagatud joonised, kalasaba diagramm, ajaliin, mindmap, sisend-väljund
  • skeem, ruumijaotus jt)

  • Tagasiside ja tunnustamine

Mida oskab koolituse läbinu?

  • Õpitakse harjutustest ja simulatsioonidest, tehakse läbi töövorme, mis jäävad meeskonnale/juhtidele kasutamiseks ka edaspidi.

Tagasiside

Veel koolitusi sarnasel teemal

Ei leidnud sobivat koolitust või vajad koolitust suuremale grupile?

Telli enda vajadustele vastav sisekoolitus Loe lähemalt siit
Telli koolitus