Käsitletavad teemad

  • Praktiliste harjutuste läbimisel ja situatsiooniülesannete lahendamisel leitakse vastused järgnevatele küsimustele:
  • 1. Mis on hea koostöö valem ja mida saavad teha meeskonnaliikmed, et grupp püsiks ja jõuaks koostööfaasi?

    2. Kuidas konstruktiivselt teiste meeskonnaliikmetega suhelda (suhted meeskonnas, omavaheline kommunikatsioon, kollegiaalne juhtimine, delegeerimine, kokkulepped)?

    3. Kuidas tulemuslikult anda tagasisidet ja tunnustada?

    4. Milliseid rolle ma meeskonnas võtan ja kuidas on see kooskõlas vastutuse ja isiklike eesmärkidega?

  • Programm on üles ehitatud parimale mitteformaalset õppimist arvestavale praktikale. Instruktori käsutuses on väga lai ja mitmekesine harjutuste valik, mis muudab programmi paindlikuks. Praktiline osa on kombineeritud lühiloengutega. See annab osalejale teoreetilise ülevaate meeskonnatööst, meeskonna formuleerumisest ja selle etappidest, probleemidest ning tõrgetest, mis mõjutavad meeskonna tegutsemist ja suhteid.
  • Tegevuste käigus innustatakse üksteist toetama, et grupis tekiks nn. positiivne saavutusfoon. Luuakse arusaam, et kõik saavad hakkama ja koos suudetakse liigutada mägesid. Professionaalne instruktor tagab maksimaalse turvalisuse ning arvestab grupiliikmete võimeid ning oskusi. Grupis luuakse positiivne, hinnangutevaba õhkkond, mis on aluseks edasisele meeskonna koostegutsemisele.
Meeskonnaüritus

Tagasiside

Veel koolitusi sarnasel teemal

Ei leidnud sobivat koolitust või vajad koolitust suuremale grupile?

Telli enda vajadustele vastav sisekoolitus Loe lähemalt siit
Telli koolitus