Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Hea tekstiloome ja eesti ametikeel

01.01.2021
10.00 - 15.15
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

148 €+km
Lektor

Loone Ots

Loone Ots on lõpetanud Tartu Ülikooli eesti filoloogina ja kaitsnud sealsamas filosoofiadoktori väitekirja. Eesti Keeletoimetajate Liidu ja Eesti Kirjanike Liidu liige. Olnud TÜ kauane õppejõud, TLÜ vanemteadur ja õpikukirjastuse Maurus peatoimetaja. Praegu vabakutseline koolitaja, keeletoimetaja ja kirjanik. Eesti keele, e-tekstide ja stilistika koolitusi on teinud aastast 2007. Praeguseks on ta õpetanud üle 300 eesti keele huviliste rühma. Tähtsamad riigiasutustest koostööpartnerid on olnud Töötukassa, Rahandusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Tehnilise Järelevalve Amet, Politsei- ja Piirivalveamet, Keskkonnaministeerium, Keskkonnainvesteeringute Keskus jm.

Tagasiside koolitusele:
"Loone Ots on väga pühendunud ja hea koolitaja. Materjalid olid ette valmistatud lähtudes osalenud ettevõtete materjalidest. Meeldiv oli kogeda tema kiireid ja asjakohaseid vastuseid koolituse jooksul tekkinud küsimustele. Meeldisid harjutused, mida sai kohapeal teha. Sooviksin mõne aja pärast sarnasele koolitusele uuesti minna. Koolitaja, teemad ja korraldus oli suurepärane!"
-Kursusel osalejad märts 2020
Sihtrühm: Ametnikud, sh sekretärid, juhiabid, referendid; ettevõtjad, müügirahvas ja kõik, kel vaja kirjutada häid ja õigeid tekste.

Eesmärk:
- tuletada meelde ametisuhtluses tähtsamad õigekirjareeglid, pöörates tähelepanu probleemkohtadele (sh algustäht, kirjavahemärgid, kokku- ja lahkukirjutus ning numbrikirjutus);
- tutvustada normiuuendusi;
- selgitada hea tekstiloome aluseid, selge keele sõnastust ja lausestust;
- juhtida tähelepanu kantseliidi tüüpväljenditele ja võõrkeelenditele, mis takistavad sõnumit mõista;
- selgitada e-kirja erinevust paberkirjast, tutvustada Eesti kirja standardit ja anda juhiseid e-kirja vormistamiseks.

Koolitusel käsitletavad teemad:
  - täheortograafia, arvukirjutus, lühendite õigekiri ja käänamine, kirjavahemärgid, normimuutused ja keelehooldeallikad, sh e-ressursid;
- selge keele nõuded; tarbeteksti põhimõtted ja tunnused; teksti eesmärk, sõnum ja adressaat; arusaadava lause koostamine;
- kümme levinumat kantseliidiväljendit ja kuidas neid paremini sõnastada; tarbetu inglispärasus sõnavaras ja grammatikas, paremad omakeelsed vormid; toortõlked inglise keelest, nende eestipärasemad vasted.
- e-kirja eripära; Eesti kirja standard EVS-882-1-2013; lugejat kaasav sõnastus; kirjaülesehitus, sh pöördumised, lõputervitused, signatuur; sõnumi esitamine, lõikude õige järjekord, kirja loogika; ABC-reegel ja KISS-reegel; lugemist ja mõistmist toetav vormistus, sh ekraaniruumi optimaalne kasutus, lõigu pikkus ja tähtsa info esiletõst; automaatteadete sõnastus.

Koolituse tulemusena osaleja:
  • tunneb ametikeeles vajalikumaid õigekirjareegleid ja oskab leida keeleabi, sh võrgust;
  • teab selge keele põhimõtteid ja hea tekstiloome aluseid, oskab tuvastada sõnumi, eesmärgi ja adressaadi, oskab koostada lühikest ja selget lauset;
  • oskab vältida kantseliiti ja võõrapärasust;
  • tunneb e-kirja koostamise põhimõtteid, oskab seda loetavalt ja arusaadavalt sõnastada ning vormistada.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tõend

Õppemaht: 7 akadeemilist tundi

Õppemeetod: Iga teema juurde tehakse harjutusi, seminarivorm soodustab interaktiivset suhtlemist, mis lubab igal osalejal saada endale vajalikku.

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.
PS! Koolituse hind ei sisalda lõunasööki.

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Õppekava rühm: Kirja- ja arvutioskus
Õppesuund: Kirja- ja arvutioskus