Käsitletavad teemad

  • Lapsevanemaga koostöö alused
  • Õpetaja ja lapsevanema vastastikused ootused, rollid ja vastutusala
  • Efektiivne suhtlemine ja toimiv koostöösuhe lapsevanematega
  • Koostöö probleemsete lapsevanematega
  • Muredest, probleemidest rääkimine
  • Ründav lapsevanem - põhjused ja toimetulek
  • Õpetaja- lapsevanema koostöö kui ressurss lapse arengu ja õppimise soodustamiseks ning toetamiseks

Komplekteerime Teie jaoks sobiva sisuga programmi ja ajakava. Koolitus Teile sobivas asukohas või interaktiivse videokoolitusena.

Tagasiside