Eesmärk

Vaimse tervise alane teadlikkus on kasvanud, nii iseenda hoidmise ja tervise tugevdamise, kui kolleegi vaimse tervise mure märkamise ja toetamise praktilistest võimalustest. Arendada ettevõtte meeskonnaliikmete oskusi. Oluline on, et töötajad oskaksid rakendada need kasulikud teadmised enda igapäevases töös ja tegevuses ettevõtte soovitud eesmärkide saavutamiseks ning samuti ka igapäevaelus.

Käsitletavad teemad

  • Mis on vaimne tervis ja millest koosneb vaimne vorm? (Vaimse vormi tasakaaluratas, sinu isiklikud stressorid ja toetavad tegevused)
  • Kuidas ja millest tekib stress (Uskumused, olukorra tajumine, ootused ja hoiakud mis mõjutavad stressi teket, kasutoovad vs kasutud ja negatiivsed emotsioonid, liigne muretsemine)
  • Tööstress, selle põhjustajad (6 tööstressi peamist põhjustajat, kuidas jagada oma tegevusi stressi reguleerimiseks)
  • Läbipõlemine, selle tekkimine ja võimalikud põhjused (Läbipõlemisele viitavad ohumärgid ja kuidas kolleegi toetada, depressioon, selle märgid ja toetus depressioonis inimesele)
  • Enesejuhtimise võimalused vaimse tervise tugevdamiseks (Igaühe erinev töörütm ning selle tundmine, pingutuse ja puhkuse rütmi vaheldumine; positiivne enesekehtestamine, EI-ütlemine)
  • Positiivne isiklik psühhohügieen, enesehoolevõtted (Sisekõne ja enesehinnangu mõju vaimsele heaolule, ümberhäälestamine eneseaktsepteerimisele; hoiakud, suhtumised ja nende positiivne ümberpööramine, igaühe isiklikud vaimse tervise hoidmise ja tugevdamise võtmed)

Mida oskab koolituse läbinu?

  • Teadmised vaimse tervise põhikomponentidest ning milles väljendub tugev vaimne vorm. Osalejad on läbi mõelnud iseenda vaimse tervise tugevused ja arengukohad ning teadvustanud enda rolli vaimse heaolu tagamisel ja suurendamisel.
  • Oskab läheneda teiste vaatenurkade alt ja teadvustada kolleegide arusaama ning välja töötada lahendusi.
  • Kuidas hoida ennast ning oskused märgata ja aidata kolleegi vaimse tervise raskuse korral.

Обратная связь