Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud erinevate valdkondade esindajatele, sõltumata ametikohast. Koolitus aitab paremini mõista oma vaimset tervist, õppida analüüsima oma käitumist ning omandada praktilisi tehnikaid stressiga toimetulekuks. Koolitusele on oodatud inimesed, kes soovivad arendada enesejuhtimise oskusi, õppida stressiga toimetuleku tehnikaid ja panustada oma vaimsesse tervisesse.

Koolitajad

Veiko Värk
Veiko Värk

Hübriidkoolitus (klass + online)

Tallinn, Männiku tee 89
(Hotell Dzingel)

või Online

Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on: mõista enda vaimse tervise eest hoolitsemise kõige olulisemaid põhimõtteid, õppida paremini analüüsima enda käitumist, õppida konkreetseid tehnikaid stressiga toimetulekuks, leida uusi, igaühele ainuomaseid ressursse ja tehnikaid stressi ennetamiseks ja sellega edukaks toimetulekuks.

Käsitletavad teemad

  Soovitud eesmärkide saavutamiseks on koolitus üles ehitatud selliselt, et see käsitleb läbi praktiliste harjutuste kõige olulisemaid enesemotivatsiooni ja stressiga eduka toimetuleku põhimõtteid ja võimalusi.

  Enda eesmärkide poole liikudes puutume me iga päev kokku sündmustega, millest mõnda tajume positiivsena ja mõnda negatiivsena. Selleks, et ennast edukalt motiveerida, on oluline teadvustada, et me ei reageeri sündmustele automaatselt. Tegelikult meil on võimalik suurel määral ise valida ja otsustada, mida me meiega seotud sündmuste suhtes mõtleme ja tunneme ning kuidas vastuseks nendele sündmustele käitume.

  Arenguprogrammis osalejad õpivad praktiliste harjutuste käigus tundma, kuidas on omavahel seotud sündmused, nende tajumine, meie sisekõne, emotsioonid ja käitumine. Arenguprogrammi läbinud osalejad mõistavad, kuidas on võimalik motivatsiooni ja emotsioone enda mõtete ja käitumise abil efektiivselt juhtida.

  Stressi täielikult ära kaotada ei ole võimalik, sest see on elutegevuse vältimatu osa. Küll on võimalik omandada strateegiad ja taktikad, mis aitavad stressi optimaalsuse piirides hoida – ja seeläbi stress enda kasuks tööle panna. Osalejatele tutvustatakse kolme stressijuhtimise strateegiat: probleemile, emotsioonile ja põgenemisele suunatud strateegia. Vaadeldakse, missuguses situatsioonis on iga strateegia

  asjakohane ja missuguseid praktilisi stressijuhtimise eritaktikaid (tööriistu) on otstarbekas erinevatel juhtudel kasutada.

  Käsitletavad teemad:

 • Positiivse psühholoogia põhialused;
 • Negatiivse sisekõne vaidlustamine ja positiivseks ümberkujundamine;
 • Kuidas avastada ülemõtlemist ja sellele vastu astuda;
 • Kuidas kasutada visualiseerimise, hingamise ja järk-järgulise lõdvestumise tehnikaid stressi maandajana;
 • Emotsioonide juhtimine läbi kohaloleku suurendamise (mindfulness);
 • Õnnelikkuse suurendamise töövahendid;
 • Enesejuhtimine läbi 3 valiku: Muuda, Eemaldu, Alistu;
 • Positiivsuse suurendamine läbi eesmärkide ümberhindamise.

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Suudab analüüsida ja mõista seoseid sündmuste, tajumise, sisemise kõne, emotsioonide ja käitumise vahel, teadvustades enda võimet valida ja otsustada, kuidas reageerida erinevatele olukordadele
 • Oskab märgata ülemõtlemist ja teab, kuidas sellele vastu astuda
 • Omab oskusi kolme erineva stressijuhtimise strateegia kasutamiseks vastavalt olukorrale ning teab, millal ja kuidas rakendada erinevaid stressijuhtimise taktikaid
 • On võimeline kasutama positiivse psühholoogia põhimõtteid, et suurendada oma enesejuhtimise oskusi ja stressiga paremini toime tulla

Tõend

Koolituse läbinule väljastatakse sellekohane tõend

Koolituse kestus

8 akadeemilist tundi

Hind sisaldab

Interaktiivset teooriakoolitust põimituna praktiliste ülesannetega, õppematerjale ja kohvipause

Vali sobiv koolituse aeg

23. mai 2024
Tallinn
Tallinn
Hübriid
246€ +km

Обратная связь