Käsitletavad teemad

  Võimalik on valida erinevate koolitajate ning erineva pikkusega koolituste vahel.

 • 1. Võimaliku koolituse tutvustus:
 • Suur töökoormus ja erinevate ülesannete lahendamine võib kasvada üle pea, mistõttu on oluline omada mitmeid praktilisi võtteid, mida igapäevaselt rakendada, et vähendada pinget, stressi ja ärevust ning ennetamaks läbipõlemist. Koolituse programm õpetab osalejaid stressi olemust mõistma, stressi esimesi tundemärke tähele panema ja pingelises olukorras ennast paremini juhtima, kasutades erinevaid psühholoogilise enesekaitse meetodeid ja lõdvestustehnikaid. Osaleja õpib hindama oma ressursse ning oskab olla motiveeritud ja toime tulla pingeolukorras.

 • 2. Võimaliku koolituse tutvustus:
 • Stressiga toimetulek, nii tööstress kui kodune. Läbipõlemise ennetamine. Tasakaalu leidmine töö ja kodu vahel, et ei võta tööd koju kaasa jne.

 • 3. Võimaliku koolituse tutvustus:
 • Meie aasta on olnud täis ebameeldivaid hirme ja kogemusi, mis on mõjutanud nii meie perekondi kui töökohti. Kuna tööl viibime väga suure osa oma ajast, mõjutab meie ümbrus ja keskkond meie toeimetulekut suurel määral. Milline on aga Sinu vaimne vorm ja kas tunned ära ohumärgid ning oskad stressisümptomitega tegeleda, et vältida läbipõlemist või depressiooni langemist? Kuidas aidata ennast ja märgata oma kolleegi, kes vajab abi. Kuidas oma kolleegi või lähedast aidata, kui tal on vaimse tervise mure?

 • 4. Võimaliku koolituse tutvustus:
 • Õppida mõistma isiklikke ja personaalseid väljakutseid igapäevase pinge, stressi ja ärevusega toimetulekul. Koolitus katab peamisi stressijuhtimisega seotud olulisi teemasid. Aitab mõista isiklikke ja personaalseid väljakutseid igapäevase pinge, stressi ja ärevusega toimetulekul. Ja seda just praegusel keerulisel ajal, mil iga päev koroona oht aina kasvab ning peame oma tavapärasest elust vaikselt taas justkui kõrvale astuma. Osalejate vajaduse korral saame koolituse fookuse suunatagi praegusele olukorrale seoses koroonaga. Kodus töötamine, tööpuudus, tervisemured endal ja lähedastel, kogu maailmas jätkuv pandeemia, majandusliku seisukorra halvenemine – see kõik on väga stressirohke! On mitmeid lihtsaid ja praktilisi võtteid, mida saab igapäevaselt praktiseerida, et vähendada pinget, stressi ja ärevust ning hoida end kohal, tasakaalus ja tegusana. Ja seda nii kodukontoris töötades, kui töötegemise võimalust hetkel üldse ei ole vms. Osalejad saavad vaadata iseenda füüsiliste, intellektuaalsete, emotsionaalsete ja sotsiaalsete stressi märguannete taha. Õpitakse erinevate seisundite eest vastutust võtma ja neid juhtima. Osalejad saavad ülevaate erinevatest stressijuhtimise viisidest nii teoorias kui praktikas. Teoreetilist aluspõhja saadavad koheselt kaasatehtavad harjutused, õpitakse psühholoogilisi enesehoiu ja sisemise tasakaalu hoidmise tehnikaid igapäevaseks kasutamiseks. Annab juhiseid paremaks individuaalseks toimetulekuks.

  NB! Koolitajal on võimalik kava kohandada looduses läbi viimiseks ja nii, et oleks põimitud sisse ka väike rännak-matkake näiteks Keila-Joa lossi ümbruses.

Koolituse kestus

4 ak t kuni 8 ak t ning vajadusel saame pakkuda ka mitmepäevast programmi.

Komplekteerime Teie jaoks sobiva sisuga programmi ja ajakava. Koolitus Teile sobivas asukohas või interaktiivse videokoolitusena.

Sisekoolitus

Koolituse kestus

4 ak t kuni 8 ak t ning vajadusel saame pakkuda ka mitmepäevast programmi.

Обратная связь