Eesmärk

Arendada esinemisoskust ja kuulajaga kontakti loomist. Anda oskusi ja praktilisi tööriistu mõjusaks esinemiseks. Esinemise eesmärk on alati kedagi oma ettekandega mõjutada.

Käsitletavad teemad

  1. Kontakti loomine, ükskõiksuse ületamine, vastandumise vältimine

  Harjutus. Tulemuste esitlemine. Esimene salvestus. Mis on ainus põhjus, miks me esineme? Miks me ei saada kirja või viidet infole? Sest me soovime koostööd. Kas inimesed on “vaikimisi” koostööks valmis? Kellest on inimesed kõige rohkem huvitatud? Kuidas tuua seda huvi meie koolitusruumi?

  TULEMUS:

 • Võtted, millega saada kohe samale poolele ja vältida konfronteerumist
 • Kuidas alustada, kui saal sumiseb või igaüks on oma telefonis
 • Töövormid, millega luua osalustunne ja saada paari minuti jooksul lauale kõigi osalejate arvamused, teadmised, ideed vms. Mida inimesed ise on öelnud, seda ei vaidlustata. Osalustunde puudumine ja selle tagajärjed
 • Töövõtted, millega luua turvatunne ja respekt kontakti algul, häälestada kuulamisele, dialoogile
 • Kokkulepete tegemise võimalused. Kokkulepete väärtus hilisemate probleemide lahendamisel
 • 2. Kontakt kuulajatega. Sõnumi mõjujõud

  Igaüks saab sõna 2 min. Juhata sisse oma koosolek, kohtumine vms. Kõigepealt teeb koolitaja “etüüdi kõverpeeglis”. Koolitaja etüüdis on maksimaalselt vigu sõnumi esitamises ja kuulajatega suhtlemises. Osalejate ülesanne on vigu tehniliselt märgata ja õppida. Ja ise neid vigu vältida

 • Esmamulje mõju e mis juhtub esimestel sekunditel, esimesel minutil? Kuidas toetada oma esinemise mõju kehakeelega, žestidega. Missugune on usaldusväärne sõnumi esitaja kuvand, sobiv stiil? Plaan B e mida teha siis, kui ...
 • Kuulaja kõnetamine, toetuse, konsensuse otsimise võtted. Küsimine vs nentimine
 • Esineja enesekehtestamise tööriistad. Ütlen, mida teen, küsin, pakun valikuid
 • Enesepositsioneerimine. Mõnikord näme, kuidas esineja ise oma sõnumile vastu töötab või kohe algul selle nullib: “Ma ei ole küll suurem asi rääkija, aga...”
 • “Nägude säilitamine” – kuulaja kohtlemine nii, et ta ei tunneks end ebakompetentsena (rumalana). Ka siis, kui ta küsib valesti või ei saa aru
 • 3. Edastame ühe sõnumi

  Harjutus, analüüs, enesediagnoos. Selgitamisharjutus – töötame paarides. Püüame juhendatavale edasi anda oma sõnumit. Harjutuses saame võimaluse reaalajas näha, mis toimub kuulaja peas ja kuidas ta infot interpreteerib

 • Mis oli ses sõnumis tähtsaim? Kas see sai piisavalt rõhku?
 • Kas kuulaja orienteerus “suures pildis” ja millisest terviku osast me praeagu räägime ja miks?
 • Selektiivne kuulmine - mida inimene kaldub kuulma?
 • Mis on mõõtkava, osapooled, proportsioonid?
 • Kas terminoloogia oli mõistetav?
 • Kas kuulaja pidas sammu, oli dialoogis või väsis? Ärritus? Lõi käega?
 • TULEMUS:

 • Tuletame 5 peamist reeglit sõnumi edastamisel. Diagnoosime oma tüüpilised head ja vead sõnumite edastamisel. Miks mõnikord sõnum kohale ei jõua? Miks mõnikord satume vastuseisu, ilma et me midagi oleks veel öelnud? Paneme kirja, mida teeme edaspidi teisiti
 • 4. Visualiseerimine

  Enamuse infot võtab inimene vastu silmadega. Skeem või joonis toob meid ka kiiremini ratsionaalsesse faasi kui kellegi poolt räägitav tekst. Vaatame 5-6 visualiseerimise template’i, millega on igaüks võimeline töötama

  TULEMUS:

 • Joonise ja skeemi võimalused, millega visualiseerida protsessi, terviku erinevaid osasid ja aspekte, erinevaid stsenaariume (mis saab siis, kui...), 2 teguri koosmõju erinevaid avaldusi, ajaliini jne
 • 5. Esinemiseks valmistumine

 • Ära eelda, KÜSI – tutvu eellooga, kontekstiga, arvamusliidritega prognoosi küsimusi
 • Lobby- ja eeltöö vajalikkus
 • Füüsiline valmisolek – harjutused enesekindluse suurendamiseks
 • Harjutused kiireks ärkamiseks, enese mobiliseerimiseks
 • Vaimne keskendumine – tasakaal ja ärevusega toimetulek
 • 6. Minu päris esinemine

  5-minutiline esinemine minu päris teemal. Kuulajad saavad kaasa mängida

  TULEMUS:

 • Harjutame läbi ühe reaalse esinemise alguse
 • Katsetame õpitud võtteid kontaktiloomisel, visualiseerimisel, kuulajate kaasamisel
 • Kuna publik saab kaasa mängida ja kehastada päris kuulajaid, saame ka kogemuse, kuidas töötada osalejatega
 • 7. Vahel on vaja ka improviseerida

  Väike improviseerimisharjutus. Teema on ette valmistamata. Meid aitab struktuur. Mistahes sõnumi ehitame teljestikule. Vaatame üle struktuuri variandid. Vaatame uuesti praktilisi võimalusi sõnumi visualiseerimiseks

  TULEMUS:

 • Kindlustunne ka ootamatu esinemise või ootamatu teema puhul
 • 8. Toimetulek konfliktidega, kriitikaga, vahelerääkijatega

  Harjutame toimetulemist tagasisidega. Igasuguse tagasisidega. Enim ärevust põhjustab esineja jaoks võimalus, et kuulajailt võib tulla küsimus/repliik, mis kostub kriitikana , võidakse küsida asju, mis ei ole minu pädevuses, mida ma pole ette valmistanud vms

  TULEMUS:

 • Võtted vahelerääkimistega tegelemiseks?
 • Kuidas hoida teemat ja vältida kõrvalekaldumisi
 • Esineja enesekehtestamise tööriistad
 • Emotsioonide kiirabi. Tehnikad. Taktikad
 • Asukoht: Võimalik teha nii reaalajas interneti teel Zoom keskkonna vahendusel või kliendi juures kohapeal. Kohapealse koolituse puhul soovitab koolitaja suuremat ruumi, kus saab toole liigutada ning filmida esinejaid täispikkuses

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Esinemine on praktiline oskus ja see koolitus on põhiolemuselt praktikum
 • Koolitusel saab iga osaleja esineda 3-4 korda, õppida kogemusest, kuulajate tagasisidest, teiste jälgimisest ning treeneri poolt pakutavast teooriast ja näidetest
 • Osaleja saab kaasa oma esinemiste salvestused ja tagasiside, millega iseseisvalt edasi töötada
 • Päeva jooksul tehtud esinemiste salvestustest saab igaüks kogeda ja võrrelda, kuidas esinemised on tehniliselt aina paremad ja mõjuvamad
 • Kohapeal videote vaatamist ei toimu, sest 1) see võtab aega, 2) huvitatud on sellest eelkõige esineja ise ja tal on julgem seda kodus omaette teha

Koolituse kestus

8 ak t ühel päeval või 8 ak t erinevatel päevadel osadeks jaotatuna, lisaks pausid.

Komplekteerime Teie jaoks sobiva sisuga programmi ja ajakava. Koolitus Teile sobivas asukohas või interaktiivse videokoolitusena. Pigem võiks olla tegu väikse grupiga, ntks 8 in.

Sisekoolitus

Koolituse kestus

8 ak t ühel päeval või 8 ak t erinevatel päevadel osadeks jaotatuna, lisaks pausid.

Обратная связь