Eesmärk

Arendada ettevõtte meeskonnaliikmete oskusi. Oluline on, et töötajad oskaksid rakendada neid teadmisi enda igapäevases töös ja tegevustes ettevõtte eesmärkide saavutamiseks. - Mõista, mis on motivatsioon ja kuidas see praktikas toimib. - Õppida tundma enese motiveerimise võimalusi. - Mõista stressi soodustavaid faktoreid. - Õppida paremini analüüsima enda käitumist. - Õppida konkreetseid tehnikaid stressiga toimetulekuks. - Leida uusi, igaühele ainuomaseid ressursse ja tehnikaid stressi ennetamiseks ja toimetulekuks stressiga.

Käsitletavad teemad

 • Mis tõstab ja mis vähendab motivatsiooni
 • Sisemine ja välimine motivatsioon praktikas
 • 3 põhilist stressireaktsiooni – psühholoogiline, käitumuslik ja füsioloogiline – ning sobilikud vastumeetmed
 • Kuidas avastada ülemõtlemist ja sellele vastu astuda
 • Missugused on stressi tekitavad käitumisviisid ja kuidas neid ümber kujundada
 • Kuidas on stress seotud läbipõlemise eeldustega ning missugused etapid inimesed läbivad enne läbipõlemiseni jõudmist
 • Kuidas aegsasti märgata läbipõlemise suunas liikumisele viitavaid märke ning läbipõlemist ennetada
 • Kuidas tulla edukalt toime igapäevapingetega
 • Kuidas kasutada visualiseerimise, hingamise ja järk-järgulise lõdvestumise tehnikaid stressi maandajana

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Õpib mõistma ja nägema nii "hea" kui "halva" stressi tekke põhjuseid ja vaatama, millest tunda ära stressi tekitavat mõtteviisi ning kuidas seda muuta. Saab uudistada, kuidas mõjutavad tema mõtted, uskumused ja hoiakud isiklikku üldist toimetulekut ning õnnestumist.
 • Õpib ära tundma stressi esimesi tähtsamaid sümptomeid. Saab teha harjutuse enda stressorite kaardistamiseks ja nendega toimetuleku strateegia loomiseks.
 • Õpib praktikas ellu rakendama paljusid tõhusaid stressijuhtimise tööriistu, mis soodustab nende edukat iseseisvat ellurakendamist pärast koolitust.
 • Saab koolituselt kaasa tõhusad praktilised töövahendid uute teadmiste ja kogemuste ellurakendamiseks nende tööalases kontekstis.

Обратная связь