Sihtgrupp

Ettevõttete ja organisatsioonide spetsialistid, projektijuhid, tootejuhid ning kesktaseme juhid, kelle ülesandeks on viia läbi teenuste digitaalseks ümberkorraldamine või tarkvaraarendusprojekte. Eelteadmisi koolitusel osalemiseks ei ole, eelnev töökogemus tarkvaraarendusega seoses tuleb kasuks.

Käesolev koolitus on 10 kohtumisest koosnev praktiline sissejuhatav sari teenusedisaini, prototüüpimise, äridisaini ja tarkvara-arenduse protsesside läbi viimisest.

NB! FINANTSEERI koolitust ETTEVÕTETELE mõeldud KOOLITUSTOETUSE meetme abil: https://www.tootukassa.ee/koolitustoetus-tooandjatele !

Eesmärk

Muudatused maailma majanduses on kaasa toonid vajaduse muuta paljudes organisatsioonides teenuste pakkumise ning teeninduse põhimõtteid. Suur osa nendest vajadustest on võimalik lahendada läbi teenuste digitaliseerimise. Käesolev koolitus on 10 kohtumisest koosnev praktiline sissejuhatav sari teenusedisaini, prototüüpimise, äridisaini ja tarkvara-arenduse protsesside läbi viimisest keskmise suurusega ettevõttes. Õppetöö toimub MS Teams keskkonnas. VAATA KA TUTVUSTAVAT VIDEOT ALLPOOL!

Käsitletavad teemad

  1. Kliendiuuring ja konkurentide kaardistus

  Miks ja kuidas viia läbi kliendiuuringut. Erinevad viisid informatsiooni kogumiseks ning analüüsimiseks. Lihtsa konkurentsianalüüsi teostamine. (5 ak t)

  2. Teenusedisain

  Mis on disainmõtlemine ja teenusedisain? Miks ja kuidas koostada teenusplaani? Ettevõttesiseste mõttetalgute ja töötubade korraldamine. (5 ak t)

  3. Äridisain

  Lihtsad ärimudeli disainimise viisid. Erinevad ärimudeli komponendid. (5 ak t)

  4. Äriprotsesside analüüsimine ja kirjeldamine

  Kuidas modelleerida ja kirjeldada ettevõtte äriprotsesse. (5 ak t)

  5. Protsesside disain ja kirjeldamine

  Lähteülesande kirjeldamine ja nõuded. (5 ak t)

  6. Prototüübi loomine ja valideerimise viisid

  Mis on prototüüp? Hea kasutatavusega infosüsteemi põhimõtted. Kasutajaliidese komponendid. Prototüübi loomine töötoana. Prototüübi valideerimise viisid. (5 ak t)

  7. Prototüübi loomine digitaalses keskkonnas

  Ülevaade erinevatest digitaalse prototüübi loomise vahenditest. Digitaalse prototüübi loomine. Kuidas koguda prototüübile tagasisidet. (5 ak t)

  8. Kasutatavuse ja ligipääsetavuse testimine

  Mis on kasutatavuse testimine? Kasutatavuse testimise planeerimine, läbiviimine ja tulemuste analüüsimine. (5 ak t)

  9. Kuidas veebilahendusi arendatakse

  Milline on väiksema infosüsteemi arendamise protsess? Milline näeb välja projekt igapäevaelus? Kuidas hinnatakse projekti maksumust? (5 ak t)

  10. Loodud süsteemi kasutusele võtmine

  Mis võib tarkvaraprojektis valesti minna? Kuidas võetakse loodud süsteemi kasutusele? Kuidas viiakse ettevõttes muudatusi ellu? Viga või täiendav arendus? Kuidas pakkuda kasutajatele tuge? (5 ak t)

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Oskab viia läbi kliendiuuringut ja teostada konkurentsianalüüsi
 • Mõistab teenusedisaini põhimõtteid ja oskab koostada teenusplaani
 • Oskab disainida ärimudelit
 • On võimeline kirjeldama ja modelleerima äriprotsesse
 • Oskab koostada infosüsteemi lähteülesannet
 • Oskab luua paber- ja digitaalset prototüüpi ning seda hinnata
 • On teadlik digiligipääsetavuse põhimõtetest
 • Oskab viia läbi prototüübi kasutatavuse testimist
 • Mõistab teenuse digitaliseerimise protsessi ja arendusprojekti käiku
 • On võimeline planeerima ja koos tarkvaraarenduse partneriga läbi viima ettevõttes teenuste digitaliseerimise protsessi ja kaasama ettevõtte teisi liikmeid igas etapis

Tõend

Pärast koolitust väljastatakse elektrooniline tõend

Koolituse kestus

60 akadeemilist tundi (50 ak t auditoorset tööd, 10 ak t iseseisvat tööd)

Hind sisaldab

Koolitus ja elektroonilised õppematerjalid
Sisekoolitus

Tõend

Pärast koolitust väljastatakse elektrooniline tõend

Koolituse kestus

60 akadeemilist tundi (50 ak t auditoorset tööd, 10 ak t iseseisvat tööd)

Hind sisaldab

Koolitus ja elektroonilised õppematerjalid

Testimonials

More trainings on a similar topic

Did not find the suitable training or need a training for a bigger group?

Order a suitable training for You Read more
Order training