Eesmärk

Arendada ettevõtte meeskonnaliikmete oskusi. Oluline on, et töötajad oskaksid rakendada neid teadmisi enda igapäevases töös ja tegevustes ettevõtte eesmärkide saavutamiseks. Meeskonnatunde loomine on omaette oskus tavaolukorras, veel eraldi väljakutse kaugtöö kontekstis. Arutame online töötoas võimalusi meeskonnatunde hoidmiseks ja tõstmiseks olukorras, kus suhtlus toimub ainult või osaliselt virtuaalsete kanalite vahendusel ning kontaktkohtumisi on vähe. Ühendades teooria ja praktilised tegevused, juhib koolitaja osalejad teekonnale tutvuma online meeskonnatöö põhimõtetega ning tutvustab tõhusaid nippe kaug-koostöö arendamiseks.

Käsitletavad teemad

  • Eesmärgistatus meeskonnatöös: Eesmärkide seadmine või ümberhindamine hajusmeeskonnas; Isiklike ja meeskonna eesmärkide joondamine
  • Motivatsioon ja psühholoogiline turvalisus meeskonnas: Põhimõtete rakendamine kaug-koostööl; Motivatsiooni alustalad ja nende ülekandmine kaug-koostöö konteksti; Online suhtluse eelised ja väljakuted psühholoogilise turvatunde tekitamisel
  • Aju toimimine kriisi- ja tavaolukorras, loovuse ja leidlikkuse toetamine meeskonnas: Neuroteaduse baasteadmiste rakendamine meeskonnas ebakindluse kontekstis; Meeskonna võimalused isiklike ja ühiste väljakutsete ületamisel; Kriisi kasutamine meeskonnavaimu suurendamiseks
  • Online ja silmast-silma suhtluse erinevused ja sarnasused meeskonna suhtluse kontekstis; Erinevate suhtlusstiilide eelised ja võimalused online suhtluses; Sünkroonse ja asünkroonse suhtluse erinevused

Mida oskab koolituse läbinu?

  • On teadlik hajusmeeskonna arendamise võimalustest
  • Teab, mida tähendab psühholoogiliselt turvalise keskkonna loomine meeskonnas
  • Mõistab kaug-koostöö põhimõtteid
  • Tunneb ja oskab kasutada kaasava hajusmeeskonnatöö jaoks kasulikke töövahendeid
  • Tunneb neuroteaduse ja motivatsioonipsühholoogia põhimõtteid ja oskab neid oma meeskonna toetamisel kasutada
  • Oskab kaasata meeskonnaliikmeid koostöö ja meeskonnatunde suurendamisse

Обратная связь

Еще тренинги на похожую тему

Не нашёл подходящее обучение или нужно обучение для большой группы?

Закажи обучение, которое тебе подходит, в удобное время и в удобном для тебя месте Читай подробнее здесь
Закажи обучение