Eesmärk

Arendada ettevõtte meeskonnaliikmete oskusi. Oluline on, et töötajad oskaksid rakendada neid teadmisi enda igapäevases töös ja tegevustes ettevõtte eesmärkide saavutamiseks. Anda osalejatele tõhusad ja praktilised töövahendid enda tegevuste kõige otstarbekamaks korraldamiseks, et leida kõige kiiremad ja efektiivsemad innovatiivsed võimalused ülesannete täitmiseks. Koolituse eesmärk on arendada ettevõtte meeskonnaliikmete oskusi. Oluline on, et töötajad oskaksid rakendada need kasulikud teadmised ellu enda igapäevases töös ja tegevuses ettevõtte soovitud eesmärkide saavutamiseks ning muidugi võimalusel eraelus.

Käsitletavad teemad

  • Prioriteetide väljaselgitamine
  • Efektiivne planeerimine
  • Edukas toimetulek ajaraiskajatega
  • Individuaalne tõhusus

Mida oskab koolituse läbinu?

  • Saab koolituselt kaasa tõhusad praktilised töövahendid uute teadmiste ja kogemuste ellurakendamiseks nende tööalases kontekstis.
Meeskonnaüritus

Обратная связь

Еще тренинги на похожую тему

Не нашёл подходящее обучение или нужно обучение для большой группы?

Закажи обучение, которое тебе подходит, в удобное время и в удобном для тебя месте Читай подробнее здесь
Закажи обучение