Eesmärk

Koolituse eesmärk on tutvustada MS PowerPointi võimalusi esitluste koostamisel ja haldamisel, õpetada esitlusmallide ja kujunduste loomist ja kasutamist ning anda juhiseid visuaalselt nauditavate esitluste loomiseks. Koolitus on suunatud arvutikasutajatele, kel on vaja luua professionaalseid ja hästi struktureeritud esitlusi.

Käsitletavad teemad

  • Esitluse sisu loomine: Erinevat tüüpi slaididele sisu lisamine; kujundusobjektide ja graafika lisamine; graafiliste objektide täiendav disain; märkmete lisamine slaididele
  • Slaidi kujundusmallide kasutamine: Esitlusele kujundusmalli rakendamine; kujundusmalli elementide kujunduse muutmine; juhtslaidide (Master) kasutamine
  • Animatsioonid: Objektide ja slaidivahetuse animeerimine; animatsioonide ajalise kestuse seadistamine
  • Esitluse kasutamise võimalused: Esitlusel kahe ekraani kasutamise seadistamine; märkmete ja esinejavaate kasutamine esinemisel; esitluse salvestamine slaidiseansina; jaotusmaterjali esitamine PDF failina; esitluse salvestamine videona (koos veebikaamera pildiga)

Mida oskab koolituse läbinu?

  • Kasutada PowerPointi töövahendeid professionaalse esitluse loomiseks
  • Luua ja kasutada kujundusmalle ja juhtslaide
  • Kasutada animatsioone objektide ja slaidide animeerimiseks
  • Kasutada esinejavaadet ning häälestada kahe ekraani kasutamine esitluse ajaks
  • Salvestada esitlust erinevates vormingutes, sh videona

Обратная связь

Еще тренинги на похожую тему

Не нашёл подходящее обучение или нужно обучение для большой группы?

Закажи обучение, которое тебе подходит, в удобное время и в удобном для тебя месте Читай подробнее здесь
Закажи обучение