Training areas

Äriprotsesside kaardistamine

Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori väljaõpe

Juhtide finantskirjaoskuse parandamine

Kemikaaliohutus ettevõttes. Biotsiidid

Laologistika optimeerimine. Võtmekohad praktikutele

Last Planner System treening: tootlikkuse ja ajagraafiku kiirendi ehitusprojektide juhtimisel

Soome tööohutuskaardi ("rohelise kaardi") koolitus

Tootmisettevõtte projektipõhise tootmise materjalivajaduse planeerimine ja varude juhtimine

Tõstukijuhi ja korvtõstukijuhi põhikoolitus

Troppija ja maastjuhitava alla ja üle 5-tonnise sild-, pukk-, konsoolkraana juhi koolitus

Troppija koolitus

Tuleohutuse enesekontrolli eest vastutavate isikute koolitus

Tuletöö tegemise koolitus

Did not find the suitable training or need a training for a bigger group?

Order a suitable training for You Read more
Order training