Sihtgrupp

Kõik, kes puutuvad oma töös kokku nii laste kui ka lastevanematega, laste- ja noortelaagrite korraldajad ja läbiviijad, juristid, meditsiinitöötajad, noorsootöötajad, treenerid, laagrikasvatajad ning juhatajad ja teised lastega tegelevad inimesed.

Eesmärk

Anda ülevaade, kuidas tulla toime erinevate keeruliste ja emotsionaalsete situatsioonidega, mis tulevad ette meditsiinitöötajatel suheldes lapsevanematega, lastega.

Käsitletavad teemad

 • Laste arengulised eripärad. Sekkumist vajavad käitumuslikud ja emotsionaalsed olukorrad ja kriisireaktsioonid
 • Psühholoogilise kontakti saamine lastega nõustamisvõtete abil
 • Lapsevanemate erinevad käitumismustrid: nende varajatud eesmärgid/ootused/motivatsioon ning kuidas sellega toime tulla
 • Lapsevanemate vastuoluliste nõudmiste, hoiakute ja eelarvamustega toimetulek erinevate suhtlemistehnikate abil
 • Keerulised ja konfidentsiaalsed situatsioonid ning kuidas toime tulla
 • Suhtlemiskonfliktid - kas ja kuidas on võimalik neid lahendada
 • Abistaja toimetulek iseenda tunnete ja mõtetega
 • Õppemeetod: loeng, situatsiooniharjutused

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Tunneb lapse arengulisi eripärasid
 • Oskab ära tunda laste käitumuslikud, emotsionaalsed olukorrad, kriisisituatsioonid ja vastavalt neile oma suhtluse kohandada
 • Oskab toime tulla iseenda tunnete ja mõtetega
 • Teab nõustamisvõtteid, kuidas saada lastega psühholoogilist kontakti
 • Tunneb erinevaid suhtlemiskonflikte suheldes lapsevanematega ja oskab neid lahendada

Koolituse kestus

8 akad tundi või vastavalt kliendi soovidele

Komplekteerime Teie jaoks sobiva sisuga programmi ja ajakava. Koolitus Teile sobivas asukohas või interaktiivse videokoolitusena.

Sisekoolitus

Koolituse kestus

8 akad tundi või vastavalt kliendi soovidele

Обратная связь

Еще тренинги на похожую тему

Не нашёл подходящее обучение или нужно обучение для большой группы?

Закажи обучение, которое тебе подходит, в удобное время и в удобном для тебя месте Читай подробнее здесь
Закажи обучение