Käsitletavad teemad

 • Aktiivsus- ja tähelepanu häire (ATH) - mis see on ja mis seda põhjustab?
 • ATH diagnostilised tunnused, esinemissagedus ja kulg, kaasuvad probleemid
 • Sekkumismeetodid: psühhoteraapia ja farmakoteraapia võimalused
 • Tähelepanuprobleemide korral võimalikud abistavad sekkumised rühmaruumis
 • Abistavad keskkonna ümberkorraldused lasteaias
 • Õpetuse kohandamine, eriõpetusviiside rakendamine
 • Tugevate tunnetega toimetuleku oskuste õpetamine
 • Praktiliste töövahendite tutvustus
 • Õppemeetodid: loeng, arutelud väikeses grupis

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Teab ATH tunnuseid ja ravivõimalusi
 • Oskab eristada ATH kohta käivad levinumaid müüte faktidest
 • Teab ATH last abistavaid keskkonna ümberkorraldamise võimalusi
 • On saanud ülevaate kogemustest, praktilistest võtetest, kuidas abistada, toetada ATH last rühmas

Koolituse kestus

8 ak t

Komplekteerime Teie jaoks sobiva sisuga programmi ja ajakava. Koolitus Teile sobivas asukohas või interaktiivse videokoolitusena.

Sisekoolitus

Koolituse kestus

8 ak t

Обратная связь

Еще тренинги на похожую тему

Не нашёл подходящее обучение или нужно обучение для большой группы?

Закажи обучение, которое тебе подходит, в удобное время и в удобном для тебя месте Читай подробнее здесь
Закажи обучение