Sihtgrupp

Ettevõtete juhid, keskastmejuhid ja spetsialistid, kes tegelevad ettevõtte strateegia, innovatsiooni, ärimudeli, turunduse, toote- või teenusedisaini küsimustega. Eelteadmised ega varasem kogemus ei ole olulised.

Eesmärk

Aidata organisatsioonidel hoida ja juhtida oma organisatsiooni keskkonnajuhtimissüsteemi konkurentsivõimelisena klientide ning koostööpartnerite jaoks. Toetada ettevõtteid Euroopa Liidu CSRD direktiivi kohase kestlikkusaruande avalikustamise kohustuse täitmisel, kui ollakse ületamas vastavaid kriteeriume (näiteks müügitulu, töötajate arv jne, sh konsolideeritusse tõttu). Aidata organisatsioonidel end kurssi viia EL roheleppe, kestliku arengu, ringsete ärimudelite, globaalsete mega- ja tulevikutrendidega. Vastavalt sellele oma ärimudelit, protsesse ning suunda kujundada ja optimeerida ning uusi tooteid või teenuseid arendada. Toetada organisatsioonide keskkonnategevusi (eesmärgid, tegevused, juhendid, vastutajad, tulemuslikkuse hindamine, täiustamine) süsteemselt korraldada või täiustada.

Käsitletavad teemad

 • Ringdisaini sprindi metoodika tutvustus
 • Ülevaade kestlikust arengust, EL roheleppest, põhilised terminid ja arengusuunad
 • Sissejuhatus ringmajandusse
 • Globaalsed megatrendid, SDG-d ehk kestliku arengu eesmärgid, ESG, ringsed ärimudelid ja disainistrateegiad, näited ja kasu ettevõttele

 • Toote- või teenuse elutsükli ja väärtusahela kaardistamine
 • Ökoloogilise ja ökonoomse (majandusliku) väärtuskao kaardistamine, nt energiakadu, müümata jäänud tooted, CO2 emissioonid, toksilised ained, jääkmaterjalid, disainivead (ei ole võimalik parandada), jne

 • Kitsaskohtade leidmine, juurprobleemi defineerimine ja süntees
 • Ärimudeli kaardistamine
 • Raamistamine ja eesmärgistamine
 • Kasutaja intervjuud, vajaduste kaardistamine
 • Kliendi kokkupuutepunktide kaardistamine
 • Lahenduste genereerimine toote- või teenuseprotsessi optimeerimiseks
 • Tegevusplaani koostamine
 • Presentatsioon
 • Kokkuvõte ja lõpetamine

Koolituse kestus

2-4 päevane
Sisekoolitus

Koolituse kestus

2-4 päevane

Обратная связь

Еще тренинги на похожую тему

Не нашёл подходящее обучение или нужно обучение для большой группы?

Закажи обучение, которое тебе подходит, в удобное время и в удобном для тебя месте Читай подробнее здесь
Закажи обучение