Sihtgrupp

Ettevõtete juhid, keskastmejuhid ja spetsialistid, kes tegelevad ettevõtte strateegia, innovatsiooni, ärimudeli, turunduse, toote- või teenusedisaini küsimustega. Sobib ka üldiselt ettevõtete töötajatele teadlikkuse tõstmiseks, innovaatiliste toodete ja nutikate lahenduste loomiseks. Eelteadmised ega varasem kogemus ei ole olulised.

Eesmärk

Koolitus on mõeldud neile, kes soovivad oma ettevõtte konkurentsieeliseid suurendada, olla kursis EL roheleppe, kestliku arengu, ringsete ärimudelite, globaalsete mega- ja tulevikutrendidega ning vastavalt sellele oma ärimudelit, protsesse ja suunda optimeerida.

Käsitletavad teemad

 • 9.00-10.30 Sissejuhatus: EL rohelepe, ringmajandus, kestlik areng
 • PAUS

 • 10.45-12.15 Globaalsed megatrendid, SDG-d ja ESG. Harjutused: Millised 3 megatrendi Sinu ettevõtet enim mõjutavad? Millistele SDG-dele Sinu ettevõte vastab/ peaks vastama?
 • LÕUNA

 • 13.00-13.45 Ringsed ärimudelid ja näited ning kasu ettevõtetele. Harjutus: enda ettevõttele sobivaima mudeli leidmine.
 • 13.45-16.00 Toote elutsükli, väärtusahela ja kitsaskohtade kaardistamine. Harjutus: ökoloogilise ja ökonoomse väärtuskao kaardistamine.
 • PAUS

 • 16.15-17.30 Esmane ajurünnak ja lahenduste genereerimine. Arutelu ja kokkuvõtted

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Teab globaalseid megatrende ja EL rohelepet ning mõistab, kuidas need ettevõtet praegu ja tulevikus mõjutama hakkavad
 • Hindab, milliseid kestliku arengu eesmärke oma ettevõttes järgida
 • Oskab oma ettevõttes seada prioriteete vastavalt SDG-dele ja ESG-le
 • Omab ülevaadet ringsetest ärimudelitest
 • Rakendab ringseid ärimudeleid või nende komponente enda ettevõtte vaatest
 • Kaardistab oma toote või teenuse elutsüklit ja väärtusahelat (sh ökoloogilist ja ökonoomset majanduskadu)
 • Leiab kitsaskohti oma toote või teenuse loomisprotsessis, sh defineerib ja sünteesib juurprobleemi
 • Tunneb metoodikaid ja harjutusi, mida toote- või teenuseprotsessi optimeerimiseks, kitsaskohtade leidmiseks ja lahenduste genereerimiseks kasutada

Tõend

Pärast koolitust väljastatakse elektrooniline tõend.

Koolituse kestus

10 ak t

Hind sisaldab

Interaktiivne teooriakoolitus põimituna praktiliste ülesannetega, õppematerjalid ja kohvipaus

Koolitust on võimalik tellida sisekoolitusena, mille puhul arvestame Teie soove, vajadusi ja ettevõtte spetsiifikat. Viime koolituse läbi Teie töötajatele sobival ajal ja kohas.

Sisekoolitus

Tõend

Pärast koolitust väljastatakse elektrooniline tõend.

Koolituse kestus

10 ak t

Hind sisaldab

Interaktiivne teooriakoolitus põimituna praktiliste ülesannetega, õppematerjalid ja kohvipaus

Обратная связь

Еще тренинги на похожую тему

Не нашёл подходящее обучение или нужно обучение для большой группы?

Закажи обучение, которое тебе подходит, в удобное время и в удобном для тебя месте Читай подробнее здесь
Закажи обучение