Aastaaruande koolituse eesmärk on Jagada nii kogemusi kui soovitusi eelseisva majandusaasta aastaaruande koostamiseks, rääkida üle olulisemad maksumuudatused, juhtida tähelepanu raamatupidamise keerukamatele ja mitterutiinsema iseloomuga teemadele, sh likvideerimisaruanded, omakapitali väljamaksed, erisoodustuste maksustamine.

Training areas

Raamatupidamise aastaaruande koolitus. Äriregistri seaduse muudatused

Did not find the suitable training or need a training for a bigger group?

Order a suitable training for You Read more
Order training